Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Kaare M.
dc.contributor.advisorTraavik, Terje
dc.contributor.authorNordgård, Lise
dc.date.accessioned2010-01-20T09:08:43Z
dc.date.available2010-01-20T09:08:43Z
dc.date.issued2009-09-12
dc.description.abstractLise Nordgård har i sin avhandling fra Universitetet i Tromsø og GenØk-Senter for biosikkerhet studert hva som skjer med introduksjon av transgene genkonstrukter som inntar en organsime via fòr. Blir DNA brutt ned når det passerer tarmkanalen eller overlever det? Kan dette DNAet passere tarmbarrierer og videre tas opp i blod og transporteres rundt i organsimen for å bli tatt opp av celler i vev? Hva med bakteriene i tarmen, kan disse ta opp fremmed DNA og utrykke det? I arbeidet sitt har Lise Nordgård gjennomført ulike foringsforsøk hvor rotter har blitt foret med transgene genkonstrukter. I studiene ble eventuelt opptak av DNA via tarmkanalen og transport til ulike organer ble undersøkt, herunder blodbane, lever, lymfeknuter milt, etc. undersøkt. Fragmenter av de transgene konstruktene har blitt gjenfunnet i flere indre organer som milt lever, lymfevev og bukspyttkjertel hos unge, aktivt voksende rotter. I et annet forsøk har hun sett på bakteriens evne i tarmsystemet til å ta opp genkonstrukter ved en opptaksmekanisme kalt naturlig transformasjon. Antibiotikaresistensgener brukes ofte som seleksjonsmarkører ved genmodifisering og markørgenene finnes derfor i mange GMOer på det internasjonale markedet. Det har derfor vært reist spørsmål om bakterier i tarmen hos levende organismer kan ta opp disse genene og på den måten bli resistente mot antibiotika. I innhold fra mage, tynntarm, cecum og tykktarm hos rotter foret med transgene genkonstrukter har ulike størrelser fragmenter av de transgene konstruktene blitt gjenfunnet. Ulike modellsystemer med sterile rotter ble etablert for å kunne studere kontrollert opptak av fremmed DNA hos bakterier i tarmsystemet. I disse studiene viste det seg at innholdet fra de ulike tarmdelene virket hemmende eller hindret eksponering av DNA fragmenter til Acinetobacter baylyi, som er en kjent og ofte brukt modell bakterie for naturlig transformasjon. Deler av dette studiet ble utført i samarbeid med Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige. I tillegg ble flere kjente humane tarmbakteriers evne til å ta opp nakent DNA inn i cellen via naturlig transformasjon undersøkt.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin: <br>1. Grønsberg IM, Nordgård L, Fenton K, Hegge B, Nielsen KM, Bardocz S, Pusztai A and Traavik T.: 'The uptake and organ distribution of plasmid DNA added to the feed of actively growing or pregnant rats' (manuscript). <br>2. Nordgård L, Nguyen T, Midtvedt T, Benno Y, Traavik T and Nielsen KM.: 'Lack of detectable uptake of DNA by bacterial gut isolates grown in vitro by Acinetobacter baylyi colonizing rodents in situ' (2007) Environmental Biosafety Research 6: 149-160. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1051/ebr:2007029>http://dx.doi.org/10.1051/ebr:2007029</a> <br>3. Nordgård L, Brusetti L, Raddadi N, Traavik T and Nielsen KM.: 'An investigation of the potential of horizontal gene transfer of feed derived DNA in the gastrointestinal tract of rats' (manuscript) <br> 4. Grønsberg IM, Nordgård L, Nielsen KM, Østerud B and Traavik T.: 'Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) bind foreign DNA and protect it against DNase degradation in an ex vivo whole blood model' (manuscript)en
dc.format.extent3865309 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2365
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2115
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Molekylærbiologi: 473en
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Genetikk og genomikk: 474en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Molecular biology: 473en
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Genetikk og genomikk: 474en
dc.titleSurvival and uptake of feed-derived DNA in the mammalian intestinal tracten
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record