Show simple item record

dc.contributor.advisorGraver, Hans Petter
dc.contributor.advisorAulstad, Johan
dc.contributor.advisorKeskitalo, Petri
dc.contributor.authorArntzen, Svein Kr.
dc.date.accessioned2010-02-12T07:26:02Z
dc.date.available2010-02-12T07:26:02Z
dc.date.issued2009-06-19
dc.description.abstractAvhandlingen tar utgangspunkt i at juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsipper er en del av den norske rettstradisjonen samtidig som rettsprinsippene har en noe uklar stilling i rettskildelæren. Fokuset er rettet mot rettsprinsipper generelt. Rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger får en sentral rolle som illustrasjonsmateriale. Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at rettighetsavgrensningen vedrørende rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger kan og bør forklares ut fra Robert Alexys ”prinsippteori”. Det tas dermed til ordet for at forståelsen av rettsprinsipper som optimaliseringspåbud bør sedimenteres i den norske rettskulturen, blant annet ved at rettsprinsippene tas med i opplistinger over rettskildefaktorer. Selv om avhandlingen er teoretisk kan drøftelsene særlig vedrørende tilbakevirkningsforbudet i grunnloven § 97 og omgjøring av begunstigende forvaltningsvedtak anvendes i praktisk juridisk argumentasjon.en
dc.description.abstractThe starting point of the thesis is that argumentation from legal principles is a part of the Norwegian legal tradition, but at the same time legal principles got an ambiguous position in the source of law doctrine. The focus is directed towards the legal principles in general. The Norwegian principle of protection of legitimate expectations has a role as artwork. The main conclusion is that the boundaries on the principle of protection of legitimate expectations can and should be explained by Robert Alexy’s "theory of principles". The thesis suggests that legal principles should be seen as optimization requirements in the Norwegian legal culture. Although the thesis is a theoretical discussion, it can, particularly regarding the retroactive prohibition in the Norwegian Constitution Article 97 and the legal framework concerning reversal of administrative decisions, be applied in practical legal reasoning.en
dc.format.extent1675019 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-82-93021-00-1en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2393
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2143
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Allmenn rettsvitenskap: 341en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::General law: 341en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en
dc.titleJuridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventningeren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record