Show simple item record

dc.contributor.advisorBusund, Lill-Tove
dc.contributor.authorAl-Saad, Samer
dc.date.accessioned2010-04-22T12:42:06Z
dc.date.available2010-04-22T12:42:06Z
dc.date.issued2010-04-29
dc.description.abstractLungekreft er krefttypen med den høyeste dødelighet av alle andre krefttyper. Hvert år får ca. 1,3 millioner mennesker av begge kjønn denne sykdommen på verdensbasis og mer enn 1,1 millioner mennesker dør av den. Det er en sterk sammenheng mellom røyking og lungekreft. Man kan få et bilde av en befolknings røykevaner ved å undersøke hyppigheten av lungekreft. For mer enn 10 år siden begynte man i Norge å observere en høyere dødelighet av lungekreft blant kvinner mellom 30-50 år, i forhold til menn, noe som gjenspeiler en økt røykingsrate hos unge kvinner. Man har satt i gang en rekke tiltak for å motivere folk til å kutte røyken, bl.a ved innføring av røykeloven i 2004, hevet tobakksprisene og merket tobakk med advarsel mot tobakkens skadevirkninger. Det er også blitt lettere for folk å få tak i nikotinholdige legemidler som alternativ til tobakk. Disse tiltakene har ført til en nedgang i antall røykere, også blant unge folk. <br>For de som allerede er rammet av denne sykdommen er det viktig å finne mer effektive legemidler som kan stoppe tumorveksten, eller i beste fall få tumoren til å skrumpe. De fleste pasienter som får behandling i en tidlig sykdomsfase kan hjelpes med operasjon, der man prøver å fjerne hele svulsten. De som allerede har fått spredning av svulsten utenfor lungene og til naboorganer har liten hjelp av kirurgisk behandling. Disse pasientene får tilbud om cellegiftbehandling og i noen tilfeller strålebehandling. <br>Det er per dags dato noen få legemidler som brukes ved lungekreft, men dessverre har mange pasienter kun liten effekt av denne behandlingen. Vi har i dette prosjektet tatt biter av svulster fra 335 lungekreft pasienter og har sett - ved hjelp av immunhistokjemi - hvorvidt kreftcellene uttrykker spesielle proteiner. Vi har gransket proteiner som man vet forekommer i celler med høy veksthastighet og som dermed har tendens til å spre seg i vevet. Selv om disse proteinene er blitt observert i kreftceller, har de hittil ikke vært tilstrekklig undersøkt i lungekreftsvulster, og deres betydning for overlevelse har ikke vært tilstrekklig dokumentert. I vår studie har vi undersøkt 15 slike proteiner og studert overlevelse og andre data om pasienten. Minst 8 av våre undersøkte proteiner kan med en viss nøyaktighet skille de farligste lungekrefttypene og si noe om en forventet overlevelse hos disse pasientene. <br>De proteinene som er knyttet til overlevelse, kan være sentrale ved planlegging av nye behandlingsstrategier for nye legemidler mot lungekreft. I tillegg håper man at noen av disse markørene i fremtiden kan være med på å bedre skreddersy behandlingen slik at man med større sannsynlighet vet hvem som vil ha effekt av denne.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin: <br>1.: Al-Saad S, Al-Shibli K, Donnem T, Persson M, Bremnes RM and Busund L-T: «The prognostic impact of NF-κB p105, vimentin, E-cadherin and Par6 expression in epithelial and stromal compartment in non-small-cell lung cancer», British Journal of Cancer (2008) 99, 1476-1483 (publisher's restriction - Nature Publishibng Group). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6604713>http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6604713</a> <br>2. Al-Saad S, Donnem T, Al-Shibli K, Persson M, Bremnes RM and Busund L-T: «Diverse prognostic roles of Akt isoforms, PTEN and PI3K in Tumor epithelial cells and stromal compartment in non-small-cell lung cancer», Anticancer Research 2009 Oct;29(10):4175-83 (publisher's restriction - International Institute of Anticancer Research). Available at <a href=http://ar.iiarjournals.org/content/29/10/4175.full>http://ar.iiarjournals.org/content/29/10/4175.full</a> <br>3. Al-Saad S, Al-Shibli K, Donnem T, Sigve Andersen, Bremnes RM and Busund L-T: «High HER2 gene copy number evaluated by silver in situ hybridization (SISH) is associated with worse outcomes in females with non-smallcell lung cancer» (manuscript). Published with altered title in Journal of Thoracic Oncology, Volume 5, Number 10, October 2010, and available at <a href=http://dx.doi.org/10.1097/JTO.0b013e3181ea510a>http://dx.doi.org/10.1097/JTO.0b013e3181ea510a</a>en
dc.format.extent3971807 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2453
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2202
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Lungesykdommer: 777en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Lung diseases: 777en
dc.titlePrognostic impact of molecular markers related to tumor proliferation and differentiation in non-smallcell lung cancer (NSCLC)en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record