Show simple item record

dc.contributor.authorNilssen, Eilif J.
dc.date.accessioned2010-07-05T13:25:05Z
dc.date.available2010-07-05T13:25:05Z
dc.date.issued1996
dc.description.abstractTi pollendiagram fra syv lokaliteter presenteres. Lokalitetene er gårder eller tidligere gårder med endelsen –stad eller -staðir (gammel flertallsform). Gårdene er i kommunene Bø, Hadsel og Vestvågøy i Nordland fylke, og Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag fylke. <br>Undersøkelsene er en del av prosjektet ” ..-stadirgårder og pollenanalyse” (gårder med endelsen -stadir og pollenanalyse). Formål og resultat av dette prosjektet er publisert i Vorren et al 1990. <br>I ett av diagrammene fra Vestvågøy, Tangstad 1, starter akkumuleringa av organisk materiale 9700 år før nåtid. Innvandring av bjørk (Betula) er registrert 8900 år før nåtid. Menneskelig innvirkning på vegetasjonen kan registreres fra ca 5000 år før nåtid i diagrammene fra Gimstadbakken og Rystad 2. Jordbruksaktivitet startet omkring 2950 år før nåtid og de første spor etter dyrking av kornsorten bygg (Hordeum), registreres fra ca 2820 år før nåtid. Flere perioder med mindre jordbruksaktivitet og/eller ødeperioder registreres.en
dc.description.abstractTen pollen diagrams from seven localities are presented. The localities are farms and former farms with the suffix -stad (Norwegian) or -staðir (old plural form). The farms are located in the parish Bø, Hadsel, and Vestvågøy in the county Nordland in northern Norway and the parish Namdalseid in the county Nord-Trøndelag in central Norway. <br>The investigation is part of the project "...-stadirgårder og pollenanalyse" (farms with the suffix stadir and pollen analytical investigation). The aim and results from this project are presented in Vorren et al 1990. <br>In one of the diagrams from Vestvågøy, Tangstad 1, the organic accumulation started 9700 BP. Immigration of Betula is registered from 8900 BP. Human influence on the vegetation can be traced back to about 5000 BP in Gimstadbakken and Rystad 2. Agricultural activity started from around 2950 BP and the first traces of cereal growing, Hordeum, are registered from 2820 BP. Several low-activity and/or desertion periods are registered.en
dc.format.extent7718342 bytes
dc.format.extent17304948 bytes
dc.format.extent16546248 bytes
dc.format.extent16105038 bytes
dc.format.extent21680388 bytes
dc.format.extent15783244 bytes
dc.format.extent13005886 bytes
dc.format.extent22541220 bytes
dc.format.extent17237742 bytes
dc.format.extent19839318 bytes
dc.format.extent20125044 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.format.mimetypeimage/tiff
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2535
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2282
dc.language.isonoben
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Vegetasjonshistorie: 495en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Annen historie: 089en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Annen arkeologi: 099en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Vegetation history: 495en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Other archeology: 099en
dc.subjectstadir-gårderen
dc.subjectpollenanalyseen
dc.subjectvegetasjonshistorieen
dc.subjecttidlig jordbruken
dc.subjectGimstadbakkenen
dc.subjectStrønstaden
dc.subjectAlstaden
dc.subjectTangstaden
dc.subjectRystaden
dc.subjectJustaden
dc.subjectDrestaden
dc.titleStaðir-gårder : en pollenanalytisk undersøkelse av syv gårder med endelsen –stad (-staðir) i Vesterålen, Lofoten og Nord-Trøndelagen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record