Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorBus-Popova, Karen Yolande
dc.date.accessioned2010-07-12T08:49:59Z
dc.date.available2010-07-12T08:49:59Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Trenden ved sykehus er å tilrettelegge for Early Supported Discharge (ESD) i behandlingslinje for slagrehabilitering. Denne studien dokumenterer og analyserer fysioterapeutens fagspesifikke handling og resonnement, ved å studere fysioterapi i brukerens hjem ved ESD. Materiale og metode: Materialet fra observasjon og intervju er transkribert og analysert i henhold til en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming og belyst med teori fra naturvitenskap og kunnskapsteori. Resultater og funn: • Fysioterapi i brukerens hjem kan t generelt øvelsesprogram som vektlegger: o Bedring av styrke og utholdenhet o Selvstendig problemløsning • Det synes å være behov for utfyllende tilnærmingsmåter utover verbal instruksjon og demonstrasjon for å kunne bidra i rehabiliteringen . • Det synes viktig for brukeren å få kunnskap om hva som skal til for bedre utførelse og resultat. • Hjemmet som treningsarena medfører ikke nødvendigvis at konteksten blir tatt i bruk. Utfordringen er å integrere aktivitetene i en meningsfull sammenheng som bidrar til variasjon og problemløsning for brukeren samtidig som kompensatoriske strategier ikke fremmes. • I et system hvor fysioterapeuten er alene i feltet synes det viktig at ESD-systemet ivaretar behovet for klinisk veiledning. • Videre forskning på fysioterapeuters handlinger og begrunnelse for handling trengs for slagrehabilitering i brukernes hjem.en
dc.format.extent779836 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2555
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2302
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleFysioterapi i slagpasientens hjem ved tidlig støttet utskrivelse/ Physiotherapy to stroke patients in their home-environment, with Early Supported Discharge (ESD)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record