Show simple item record

dc.contributor.advisorBenjaminsen Borch, Kristin
dc.contributor.authorGalåen, Marit
dc.date.accessioned2010-07-12T11:06:15Z
dc.date.available2010-07-12T11:06:15Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractHensikt:kartlegge og beskrive fysisk aktivitetsnivå og eventuelle endringer i nivået i løpet av tre uker, hos eldre pasienter med nevrologisk betinget funksjonsnedsettelse ved en kommunal rehabiliteringsavdeling. I tillegg, å undersøke om pasientene opplevde endringer i sin fysiske funksjon. Metode:Utvalget var fem pasienter i alderen 79-85 år, med nevrologisk diagnose og redusert gangfunksjon. Tester: 2-minutters gangtest(2MWT),Borgs skala for anstrengelse(RPE). Det ble registrert fysisk aktivitet (sittende/liggende, stående og gående) og skritt, med akselerometeret ActivPAL, i rehabiliteringsuke en og tre. I slutten av tredje uke graderte deltakerne sin opplevelse av endring med ”Patient Global Impression of Change (PGIC). Analyse: Forskjeller mellom rehabiliteringsuke en og tre ble gjort med paret t-test (95 % konfidensintervall). Korrelasjonstesting mellom fysisk aktivitet og gangdistanse på 2MWT. Resultat: Tendens til økning av fysisk aktivitet hos alle deltakerne utenom en. Hos tre av deltakerne var økningen av gående aktivitet signifikant (p= .019, p <.0001, p= .041). Det ble indikert en ikke-signifikant samvariasjon mellom fysisk aktivitet og gangdistanse på 2MWT (r= .841, p= .074). Alle deltakerne viste en økning av gangdistanse på 2MWT (p=.042). Det var ingen signifikante endringer i Borg RPE. Alle deltakerne opplevde en bedring av sin fysiske funksjon (medianverdi 2 på PGIC). Konklusjon: Registreringer med ActivPAL indikerte en signifikant økning av fysisk aktivitetsnivå hos alle deltakerne utenom en, fra rehabiliteringsuke en til uke tre. Studien viste en økning av distanse gått på 2MWT for alle deltakerne. Det ble funnet en indikasjon på at deltakerne opplevde en bedring av sin fysiske funksjon etter tre ukers rehabiliteringsopphold. Med bakgrunn i studien kan det stilles spørsmål om effekt, organisering og ressursbruk ved denne rehabiliteringsenheten. Det sees et behov for større studier for å kartlegge fysisk aktivitetsnivå på rehabiliteringsavdelinger.en
dc.format.extent876539 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2556
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2303
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleFysisk aktivitet hos eldre rehabiliteringspasienter med nevrologisk betinget funksjonsnedsettelse. En kartlegging av objektivt registrert fysisk aktivitetsnivå hos 5 nevrologiske pasienter ved en kommunal rehabiliteringsavdelingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record