Show simple item record

dc.contributor.advisorØberg, Gunn Kristin
dc.contributor.authorHenninen, Anita Pettersen
dc.date.accessioned2010-07-12T11:23:52Z
dc.date.available2010-07-12T11:23:52Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractStudien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, inkludert tilpasset sovesystem på natten, for eget barn. Det er relativt lite erfaring her i Norge med å tenke posisjonering hele døgnet for barn med store bevegelsesvansker, og få studier retter seg mot foreldreopplevelsen ved implementering av denne tilnærmingen. Hensikten har vært å få innsikt i hva foreldre ser som muligheter og utfordringer med gjennomføring av 24 timers posisjonering for barnet sitt samt hva som synes vesentlig for at dette skal lykkes. Utvalget har bestått av to informanter som er foreldre til barn med spastisk quadriplegi. Barna har benyttet et tilpasset sovesystem på natten i tillegg til de hjelpemidlene de benytter på dagtid. I første del av oppgaven presenteres teori som har vært sentral i analysen av studiens resultater. Det redegjøres også for 24 timers posisjonering samt forskning på dette feltet. I studiens hoveddel presenteres undersøkelsens resultater med påfølgende diskusjon av disse. Undersøkelsen viser at det er nødvendig med en tilvenningsfase når barna skal starte med 24 timers posisjonering, og det kreves en individuell tilpasning til sovesystemet. Videre viser den at barnas sovestilling ble mer symmetrisk etter at de begynte med posisjonering om natten. Hjelpemidlene barnet benytter på dagtid synes å ha en vesentlig funksjon i forhold til barnets aktivitet dersom de er riktig tilpasset barnet. Videre kommer det frem at det vesentlige for at 24 timers posisjonering skal kunne gjennomføres er informasjon om tilnærmingen, at nærpersoner er villige til å ta den eventuelle belastningen dette medfører en periode, og at det eksisterer kunnskap om, og en felles forståelse for 24 timers posisjonering hos de som hjelper barnet.en
dc.format.extent2517521 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2559
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2306
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3991nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.title24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)