Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Runa
dc.contributor.authorAndreassen, Ingunn Kristine
dc.date.accessioned2022-07-01T05:44:04Z
dc.date.available2022-07-01T05:44:04Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstract- Tittel: En litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk? - Bakgrunn: Å bli foreldre innebærer store livsforandringer. Ulike utfordringer rundt spedbarnet kan gjøre det ekstra utfordrende for nybakte foreldre å tilpasse seg disse endringene. Selv om det er livets harde fakta at spedbarn gråter, kan mange foreldre bli bekymret og usikker når deres spedbarn gråter mye og ikke lar seg trøste. Så mange som 10-25% av alle spedbarn rammes av det som kalles spedbarnskolikk. - Hensikt: Å utforske hvilke erfaringer fedre har med det å leve med et spedbarn med kolikk. Formålet med denne studien er belyse et kunnskapsområde som per i dag er tilsynelatende mangelfullt, og som det behøves mer kunnskap om. - Metode: Denne studien er en litteraturstudie med en systematisk tilnærming basert på Aveyard sin fremgangsmåte til metoden. Det er gjort søk i seks databaser; CINAHL, EMBASE, Maternity and Infant Care, Psycinfo, SweMed+ og Medline. Dette gav seks artikler som danner grunnlaget for denne studien. - Funn: Funnene i denne studien peker på at fedrene synes å bli påvirket av spedbarnskolikk omtrent på samme måte som mødre. Overdreven gråt kan resultere i samspillsutfordringer og redusere fedrenes self-efficacy. Erfaringer som fedre har gjenfortalt i de inkluderte artiklene vitner også om lite eller mangelfull oppfølging fra fagfolk, og et stort behov for støtte og informasjon før, under og etter kolikkperioden. - Nøkkelord: Fedre, erfaring, spedbarnskolikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25680
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3964
dc.subjectHEL-3964en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleEn litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record