Show simple item record

dc.contributor.advisorTunby, Jorunn
dc.contributor.authorKvistad, Kristin Myrli
dc.contributor.authorMørkved, Christin
dc.date.accessioned2022-07-01T05:45:28Z
dc.date.available2022-07-01T05:45:28Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstractBakgrunn: Terapeutisk hypotermi (TH) er en etablert behandlingsmetode for perinatal asfyksi. Foreldre til barn under hypotermibehandling står i en livskrise etter en traumatisk fødsel hvor barnet ofte kan sveve mellom liv og død. Foreldrene til disse barna får som oftest ikke holde barna sine under behandlingen som har en varighet på 72 timer. Hensikt og problemstilling: Å skape en større forståelse av behovet foreldre med barn under terapeutisk hypotermi har, og hva barnesykepleieren kan gjøre for å ivareta disse behovene og fremme tilknytning mellom foreldre og barn. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan kan barnesykepleieren ivareta foreldrenes behov når barnet behandles med terapeutisk hypotermi? Metode: Denne studien har litteraturstudie som metode med good quality literature review som tilnærming. Strukturerte litteratursøk ble gjort i databasene PubMed og CINAHL og resulterte i elleve artikler. Både kvalitativ, kvantitativ og mixed methods artikler er inkludert. Tematisk analyse ble brukt for å identifisere aktuelle temaer fra artiklene. Konklusjon: Barnesykepleieren bør gi støtte og vise empati overfor foreldrene. Tydelig informasjon om behandlingen bør gjøres på et tidlig stadium for å redusere bekymring og stress hos foreldrene. Det vil være fordelaktig med skriftlig informasjon. Behandlingsteamet må være samkjørte når de kommuniserer og informerer foreldrene. Barnesykepleieren bør oppfordre til tilstedeværelse og avklare med foreldrene hva som forventes av dem. Familiesentrert tilnærming med foreldreinvolvering bør tilstrebes.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25682
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleEn vanlig dag på jobb for oss, en livskrise for foreldre - når det nyfødte barnet trenger terapeutisk hypotermibehandling.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record