Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorIrgens, Eirik Lind
dc.date.accessioned2010-07-15T07:29:25Z
dc.date.available2010-07-15T07:29:25Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å kaste lys over en bestemt type praksis, der fysioterapeut og synspedagog samarbeider i behandling av hjerneslagpasienter med både synsforstyrrelser og motoriske forstyrrelser. Det har vist seg at synsforstyrrelser opptrer ofte etter hjerneslag, og dette har så langt vært et område som er viet lite oppmerksomhet. Utvalget i studien er strategisk valgt, og består av to pasienter med både motoriske forstyrrelser og synsforstyrrelser, samt fysioterapeut og synspedagog. Pasientene var innlagt på sykehus for spesialisert rehabilitering. Jeg har valgt ikke-deltakende observasjon og videofilming av autentiske praksissituasjoner, samt at konsultasjonsnotat ble brukt som bakgrunn for videre analyse av materialet. Materialet er analysert og drøftet i lys av utvalgte aspekter fra naturvitenskapelige, fenomenologiske og sosiokulturelle perspektiver og begreper. Studiens innsikter peker på at fysioterapeutens og synspedagogens tilnærming hjelper pasientene å bedre utførelsen av bevegelser og aktiviteter i behandlingen. Tilpasning av hender, kropp og omgivelser i samhandling med den enkelte pasient, sammen med et samtidig fokus på øyemotorikk, syn og oppgaver som fordrer oppmerksomhet i situasjonene, ser ut til å være avgjørende for at pasientene skal oppnå større bevegelsesfrihet og ta større deler av rommet i bruk. Det synes avgjørende at terapeutene drar veksler på hverandres spesifikke fagkunnskap.en
dc.format.extent496460 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2571
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2318
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en
dc.subjectHjerneslagen
dc.subjectStrokeen
dc.subjectFysioterapeuten
dc.subjectSynspedagogen
dc.subjectTverrfaglig behandlingen
dc.subjectInterdisciplinary treatmenten
dc.subjectBevegelseen
dc.subjectMovementen
dc.subjectVisionen
dc.subjectSynen
dc.subjectSynsforstyrrelseren
dc.subjectVision disturbancesen
dc.subjectMotoriske forstyrrelseren
dc.subjectMotor disturbancesen
dc.titleSamhandling mellom fysioterapeut og synspedagog i behandling av pasienter med hjerneslag : tverrfaglig tilnærming i praksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)