Show simple item record

dc.contributor.advisorCathrine, Arntzen
dc.contributor.authorKristoffersen, Cathrine
dc.date.accessioned2010-07-15T07:34:16Z
dc.date.available2010-07-15T07:34:16Z
dc.date.issued2010-05-14
dc.description.abstractDemens defineres som en degenerativ hjernesykdom med gradvis forverring av funksjonsnivået. Pårørende yter stor innsats med å bistå og tilrettelegge for personen med demens. Det finnes lite kunnskap om pårørendes utfordringer og behov i omsorgen i tidlig fase av sykdomsutviklingen. Masteroppgavens mål er å beskrive hvordan pårørende til demente opplever de endringen som fremtrer i hverdagslivet. Oppgaven skal også belyse hvordan de pårørende opplever sammenheng og forholder seg til endringene. Studien er kvalitativ i form av å søke i dybden. Det er gjennomført semistrukturert dybdeintervju av tre pårørende som lever og bor hjemme sammen med yngre ektefelle som har demens. Intervjuene har tatt utgangspunkt i en temaguide utarbeidet i henhold til formålet med oppgaven. Hverdagslivets endringer fremtrer for de pårørende både som gradvise og plutselige. Utsagnet: ”Den der hjernen hans springer jo” er dekkende for de pårørendes erfaring i møte med sykdommens uttrykk i hverdagslivet. Som analytisk inngang betraktes endringene som forskyvinger, skred og brudd av hverdagslivets selvfølgelige orden. Studien viser at de pårørende opplever spesielt endringer tilknytet økt krav om tilstedeværelse, reduksjon i tid og rom for seg selv og endringer i rollemønster. Antonovskys salutogentiske modell gir en inngang til å belyse de pårørendes opplevelse av sammenheng i eget hverdagsliv.en
dc.format.extent1854562 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2572
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2319
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.title"Den der hjern hannes spring jo" : å leve sammen med en yngre person med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record