Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorPedersen, Synne Garder
dc.date.accessioned2010-07-16T06:59:43Z
dc.date.available2010-07-16T06:59:43Z
dc.date.issued2010-05
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne mastergradoppgaven handler om gjenvinning av bevegegelseskvalitet i gange i tidlig fase etter hjerneslag. Hensikten er å analysere og dokumentere fysioterapipraksis slik den fremstår, samt å se nærmere på hvordan endringer i bevegelseskvalitet kan forstås. Det er en kvalitativ studie som bygger på observasjoner av en erfaren fysioterapeut i behandling av to pasienter. Som bakgrunn for temaene i oppgaven har jeg valgt og gjort rede for aktuell teori som omhandler; praksisforståelse, fysioterapitilnærming og gange, bevegelseskvalitet og gange, samt klinisk resonnement. Samhandlingssituasjonene i fysioterapibehandlingen presenteres som praksisbeskrivelser. To hovedtema fremkommer av materialet; ”aktiv interaksjon” og ”skape helhet”. Disse hovedtemaene utfylles med fire undertema; ”utforskning av muligheter”, ”bevisstgjøring og fokus”, ”endringer i bevegelse” og ”situasjon og oppgaver”. Disse temaene angir materialets overordnede tema; ”problemløsning – individualisering”. Studien viser at det er en forskjell i hvordan fysioterapeuten tilnærmer seg og problemløser i undersøkelse og behandling av pasientene. Den individualiserte tilpasningen synes avgjørende for kvalitative endringer som fremtrer i løpet av behandlingene. Kontinuerlige vurderinger gjennom forskjellige resonneringsformer kommer til uttrykk i situasjonene. Tilpasning i interaksjon og aktiviteter ser ut til å basere seg på den enkelte pasients ulike forutsetninger for bevegelse, samt på basis av hva som skapes i situasjonene. Nøkkelord: bevegelseskvalitet, fysioterapi, tidlig fase etter hjerneslag, gange, individualisering, klinisk resonnementen
dc.format.extent1206156 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2576
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2323
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleGjenvinning av bevegelseskvalitet i gange hos pasienter med hjerneslag : betydning av problemløsning og individualisering i fysioterapien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)