Show simple item record

dc.contributor.advisorMartnes, Mona
dc.contributor.authorRehman, Sarah
dc.date.accessioned2022-07-14T05:53:54Z
dc.date.available2022-07-14T05:53:54Z
dc.date.issued2022-05-03en
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler utlendingsmyndighetenes adgang til å gi tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere. Oppholdstillatelsen er rettslig forankret i utlendingsforskriften § 8-8, jf. utlendingsloven § 38. Spørsmålet er om tidsbegrensede oppholdstillatelser er i tråd med barnets rettigheter, især barnets beste og ikke-diskrimineringsprinsippet. Problemstillingen for avhandlingen er i hvilken grad tidsbegrenset oppholdstillatelse etter utf. § 8-8 er i samsvar med barnets beste og ikke-diskrimineringsprinsippet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25814
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.titleTidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere - en juridisk vurdering av utlendingsforskriften § 8-8 i lys av barnets beste og ikke-diskrimineringsprinsippet.en_US
dc.typeMastergradsoppgavenor
dc.typeMaster thesiseng


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)