Show simple item record

dc.contributor.advisorKlingenberg, Claus
dc.contributor.advisorCavanagh, Jorunn Pauline
dc.contributor.advisorGranslo, Hildegunn Norbakken
dc.contributor.authorBroback, Bjørn Martin
dc.date.accessioned2022-08-01T07:47:44Z
dc.date.available2022-08-01T07:47:44Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.description.abstractBakgrunn: Viridans gruppe streptokokker (VGS) er en heterogen gruppe med bakterier som er sett på som opportunistiske bakterier. De har nå blitt en vanligere årsak til alvorlig sepsis hos nyfødte og immunsupprimerte barn. Formålet med denne studien er å sammenligne immunresponsen til en VGS bakterie (Streptococcus mitis) mot en gruppe B streptokokk (GBS) og Staphylococcus haemolyticus i en ex vivo blodmodell. Metode: Blod fra friske voksne mennesker (n=9) ble studert i en ex vivo blodmodell. Jeg benyttet bakterier isolert fra kliniske infeksjoner; Streptococcus mitis, gruppe B streptokokk og to stammer av S. haemolyticus. Bakteriene ble barmeinaktivert før bruk. Multiplex immunoassay ble brukt for analyse av utskillelse av tre pro-inflammatoriske cytokiner (IL-6, IL-8 og TNF-α) etter stimulering med de ulike bakteriene i to eller fire timer. Wilcoxon Signed-Rank test ble brukt for statistiske analyser. Resultater: GBS har en høyere utskillelse av TNF-α sammenlignet med VGS (p = 0,028) etter fire timer inkubasjon. Det var ingen forskjell i utskillelse av cytokiner mellom VGS og S. haemolyticus. For VGS var det økt utskillelse av IL-6 (p=0,012) og IL-8 (p=0,025) etter fire timer sammenlignet med to timer for VGS. Konklusjon: I denne oppgaven fant jeg at GBS ga høyere utskillelse av TNF sammenlignet med VGS. Alle bakteriene analysert ga klar immunrespons sammenlignet med kontroller, som tegn på at blodmodellen med varmeinaktiverte bakterier fungerte. Det var bedre respons etter fire timer, slik at lengre inkubasjon vil være best med tanke på fremtidige forsøke. Studier i blod fra relevante pasientgrupper (navlestrengsblod og blod fra barn med kreft) vil i fremtiden være nyttig for å gi oss økt kunnskap og forståelse av immunologisk respons på VGS.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25848
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en_US
dc.subjectNyfødten_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en_US
dc.subjectCytokinen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectViridans gruppe streptokokkeren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectGruppe B streptokokkeren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectStaphylococcus haemolyticusen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en_US
dc.subjectImmunsupprimerte barnen_US
dc.titleViridans gruppe streptokokker – inflammatorisk respons i en blodmodellen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record