Show simple item record

dc.contributor.advisorBårdsen, Åse
dc.contributor.authorLind, Beathe
dc.date.accessioned2010-07-26T10:59:44Z
dc.date.available2010-07-26T10:59:44Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å bidra til større innsikt i hvordan GAS mål implementeres i hverdagsaktivitet i to barnehager og på hvilken måte det påvirker barnas hverdagsliv. Materiale og metode To førskolebarn med cerebral parese, to pedagoger og en fysioterapeut ble inkludert i studien. Disse var deltakere i en familiesentrert gruppe hvor Goal Attainment Scaling ble brukt for å implementere GAS mål i deres hverdagsaktiviteter i barnehagen. Studien baserer seg på ikke-deltakende observasjon som metode med videokamera som hjelpemiddel. Resultat Det trenes overraskende lite direkte trening på GAS i begge barnehagene. Det trenes noe målrelatert, men det er heller ikke mye. Jeg finner lite spontanaktivitet hos barna som kan relateres til GAS målene. Jeg fant ulik implementering i de to barnehagene. Den ene barnehagen gjennomførte målrettet trening i enerom. Den andre barnehagen gjennomførte målrelatert trening inn i hverdagsaktivitetene, men her var GAS mål fraværende. Det ble ganske iøynefallende hvor ulikt fokus barna og de voksne hadde på gjennomføring av GAS målene. De voksne var opptatt av å tilrettelegge og trene GAS mål, mens barna var opptatt av resultat av oppgaven. Jeg finner holdepunkter for at målsettingsprosessen ser ut til å være vanskelig i den tidlige fasen. Det ser ut til at det er lettere å implementere GAS mål som passer inn i barnehagens rammer og struktur, enn GAS mål som krever ekstra organisering.en
dc.format.extent2160736 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2603
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2349
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3991nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectcerebral pareseen
dc.subjectobservasjonsstudieen
dc.subjectførskolebarnen
dc.subjectmålsettingsarbeiden
dc.titleHverdagsliv og implementering av GAS mål i barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)