Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Siri
dc.contributor.authorØdegaard, Britt Guri
dc.date.accessioned2010-08-10T11:14:15Z
dc.date.available2010-08-10T11:14:15Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractI denne studien er hensikten å dokumentere fysioterapeuters praksis i deres tilnærming til hjerneslagpasienter som skyver. Disse hjerneslagpasientene har posturale forstyrrelser og skyver seg mot sin affiserte side med sitt friske bein eller arm og motsetter seg ofte passiv oppretting. Det undersøkes i studien hva som hemmer/fremmer disse pasientenes posturale kontroll når det gjelder individuelle forutsetninger og fysioterapeutiske tilnærminger. Materialet består av to behandlingssituasjoner der to akutte hjerneslagpasienter med skyveproblematikk og fysioterapeuter deltar. Metoden er direkte observasjon og videofilming. Det anvendes et fenomenologisk perspektiv på kroppen utfylt av nevrofysiologisk kunnskap der spesielle begreper brukes aktivt i analysen for å kunne se på hva som hemmer/fremmer postural kontroll. Materialet viser at pasientinformantene i studien både har et forstyrret kroppsbilde og til dels et forstyrret kroppsskjema. Dette svekker følelsen av eierskap til og kontrollen over kroppen. Personen med dårligst postural kontroll, skyver lite i forhold til den med bedre postural kontroll. Det paradoksale skyvet hemmer postural kontroll, men må forstås i lys av hva som skaper mening for pasientene. En taktil og kroppslig tilnærming ser ut til å oppdatere både kroppsskjemaet og kroppsbildet. Dersom denne tilnærmingen er spesifikk nok, fremmes pasientens posturale kontroll og eierskap til kroppen. Verbal instruksjon om å kjenne etter hva som skjer i kroppen kan se ut til å oppdatere pasientenes kroppsbilde. Et annet funn i denne studien er hvordan fysioterapeutene fremmer pasientenes muligheter til å komme på sporet av sine bevegelsesmønstre. Fysioterapeutens tilstedeværelse ser ut til å være en forutsetning for å kunne ”time” sine bevegelsene for å fremme pasientenes posturale kontroll. Nøkkelord: tilstedværelse, timing, kroppsbilde, kroppsskjema, fysioterapi, hjerneslag, postural kontroll, skyvere, intersubjektivitet, intensjonalitet, retensjonale/protensjonale strukturen
dc.format.extent371356 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2611
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2357
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleTilstedeværelse og "timing"en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record