Show simple item record

dc.contributor.advisorBusund, Lill-Tove
dc.contributor.authorAl-Shibli, Khalid
dc.date.accessioned2010-09-09T10:59:12Z
dc.date.available2010-09-09T10:59:12Z
dc.date.issued2010-05-27
dc.description.abstractLungekreft er knyttet til røyking og har den høyeste dødelighet av alle andre krefttyper. Hvert år får ca. 1,3 millioner mennesker av begge kjønn denne sykdommen på verdensbasis og mer enn 1,1 millioner mennesker dør av den. En britisk analyse publisert i forskningsmagasinet Nature, bekreftet at det forskes lite på lungekreft i forhold til andre kreftformer. I analysen sto lungekreft bak 22 prosent av alle kreftrelaterte dødsfall, men bare tre prosent av de samlede kreftforskningsmidler går til forskning på dette området. Brystkreft stod til sammenlikning bak åtte prosent av kreftdødsfallene, men mottok 18 prosent av forskningsmidlene. <br>For de som allerede er rammet av denne sykdommen er det viktig å finne mer effektive legemidler som kan stoppe tumorveksten, eller i beste fall få tumoren til å skrumpe. Det er per dags dato noen få legemidler som brukes ved lungekreft, men dessverre har mange pasienter kun liten effekt av denne behandlingen. Målrettet behandling som kortfattet går ut på å tilføre antistoffer mot de markører som er vist å være relatert til dårlig prognose (for eksempel immunterapi eller hemmer blodkardannelse i lungekreftsvulster), kan være av stor hjelp. I tillegg er det viktig å finne markører som kan fortelle om hvilken pasient har mer aggressiv sykdom (prognose). <br>Prosjektet omfatter en gruppe av lungekreftpasienter, som er operert for såkalt ”ikkesmåcellet” lungekreft som representerer 80% av lunge kreft. Forskningsmaterialet inkluderer vevsprøver fra operasjonspreparater tilhørende 335 personer som ble operert for denne typen kreft i Nord-Norge (ved Nordlandssykehuset og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge) i perioden 1990-2004. Vi har undersøkt hvilken betydning ulike typer celler i immunforsvaret har for overlevelsen ved operabel ikke-småcellet lungekreft. Det er påvist stor variasjon i overlevelse blant de som ble operert i Nord-Norge i disse årene. For eksempel har pasienter med høyt antall av to spesielle typer av disse forsvarscellene en overlevelse på ca. 75 % etter fem år, mot bare ca. 40 % hos dem med lave verdier.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin due to publishers' restrictions: <br>1. Al-Shibli KI, Donnem T, Al-Saad S, Persson M, Bremnes RM and Busund LT: «Prognostic Impact of Epithelial and Stromal Lymphocyte Infiltration in Non-Small Cell Lung Cancer», Clin Cancer Res., 2008 Aug 15;14(16):5220-7 (American Association for Cancer Research). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-08-0133>http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-08-0133</a> <br>2. Al-Shibli K, Al-Saad S, Donnem T, Persson M, Bremnes RM and Busund LT: «The Prognostic Value of Intraepithelial and Stromal Innate Immune System Cells in Non-Small Cell Lung Carcinoma», Histopathology, 2009 Sep;55(3):301-12 (Wiley). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2559.2009.03379.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2559.2009.03379.x</a> <br>3. Al-Shibli K, Al-Saad S, Andersen S., Donnem T, Bremnes RM and Busund LT: «The Prognostic Value of Intraepithelial and Stromal T cells and Plasma cells in Non-Small Cell Lung Carcinoma», APMIS 2010; 118: 371–82 (Wiley). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0463.2010.02609.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0463.2010.02609.x</a>en
dc.format.extent7999002 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-82-7589-260-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2645
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2390
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en
dc.titleThe prognostic significance of the innate and adaptive immune systems in non-small cell lung carcinomaen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record