Show simple item record

dc.contributor.advisorGiertsen, Hedda
dc.contributor.authorVatne, Erik
dc.date.accessioned2010-09-24T08:42:38Z
dc.date.available2010-09-24T08:42:38Z
dc.date.issued2010-05-03
dc.description.abstractOppgaven retter søkelyset mot fengselsstraffens rehabiliteringsfunksjon og den plass rehabiliteringstenkning inntar i norsk kriminalpolitikk og straffegjennomføring. Det er lagt særlig vekt på å avdekke eventuelle utviklingstrekk. To hovedproblemstillinger tas opp. For det første, spørsmålet om hvor sentral plass rehabilitering inntar når fengselsstraffen begrunnes. For det andre, de praktiske konsekvenser slik tenkning har fått for straffegjennomføringen. Problemstillingene belyses i første rekke gjennom analyse av ulike lovforarbeider. Tre dokumenter behandles særlig inngående; Fengselsreformkomiteens innstilling fra 1956, St.meld. nr. 104 (1977-78) og St.meld. nr. 37 (2007 – 2008).en
dc.format.extent868794 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2685
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2429
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Allmenn rettsvitenskap: 341en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::General law: 341en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Andre rettsvitenskapelige fag: 349en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349en
dc.titleFengsel og rehabilitering : om rehabiliteringstenkning i norsk kriminalpolitikk og straffegjennomføringen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)