Show simple item record

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.date.accessioned2022-09-21T09:28:55Z
dc.date.available2022-09-21T09:28:55Z
dc.date.issued2022-09-14
dc.description.abstractHøsten 2021 avsa Høyesterett dom i Fosen-saken, hvor byggingen av to vindkraftverk ble funnet å krenke rettighetene to reindriftssiidaer har i medhold av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Bestemmelsen har blitt behandlet i en håndfull høyesterettssaker tidligere, men dette er første gang Høyesterett har konstatert krenkelse. I denne artikkelen analyseres Høyesteretts bruk av SP artikkel 27 med henblikk på å fastlegge hvordan praksis i norsk rett har utviklet seg, og hvor terskelen for inngrep i samiske reindriftsområder i dag går før krenkelse foreligger.en_US
dc.identifier.citationRavna Ø. SP artikkel 27 og norsk urfolksrett etter Fosen-dommen . Lov og Rett. 2022;61(7):440-458en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2053660
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/lor.61.7.4
dc.identifier.issn0024-6980
dc.identifier.issn1504-3061
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26884
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalLov og Rett
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/full/10.18261/lor.61.7.4
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social sciences: 200::Law: 340en_US
dc.subjectILO 169 / ILO 169en_US
dc.subjectSamerett / Sami lawen_US
dc.subjectUrfolks menneskerettigheter / Indigenous human rightsen_US
dc.titleSP artikkel 27 og norsk urfolksrett etter Fosen-dommenen_US
dc.type.versionacceptedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record