Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorHansen, Jannike Sara
dc.date.accessioned2022-09-23T05:32:52Z
dc.date.available2022-09-23T05:32:52Z
dc.date.issued2022-07-28en
dc.description.abstractDenne studien har hatt som mål å undersøke hvordan elever og lærere ved musikklinjer opplever arbeid med økt selvverd i samspillfaget, og hvordan undervisningen kan legges til rette for å underbygge dette. Studiens teorigrunnlag bygger på to tradisjoner innen forskning på selvoppfatning: forventningstradisjonen og selvvurderingstradisjonen. Her vil teorier av Albert Bandura, Morris Rosenberg og Martin V. Covington bli presentert. Studien har blitt gjennomført på to videregående skoler, med 29 elever og 6 lærere. Dataene er blitt utviklet gjennom gruppeintervjuer, med elever og lærere hver for seg, samt observasjon av samspillundervisning. Intervjuene omhandler opplevelse av dagens samspillfag, refleksjoner rundt hva selvverd er, og hvordan en kan legge til rette for at elevers selvverd kan styrkes. Funnene i denne studien viser at lærere og elever er opptatt av hverandres selvverd i samspillundervisningen. Elevene er flinke til å se hverandre, og gi støtte til medelever som virker usikre. Lærerne legger til rette for hver enkelt elev, og er opptatte av at elever skal kunne kjenne mestring, uavhengig av hvilket nivå de er på. Ulikt instrumentteknisk nivå i samspillgruppene er en av utfordringene lærerne kjenner på. I tillegg kommer rammefaktorer som tid og læremateriell fram som eksempler på utfordringer. Lærerne ser på arbeidet med å legge til rette for økt selvverd som deres jobb. Elevene ønsker at lærerne skal se og forstå hver enkelt elev. Da er kommunikasjon og gode relasjoner viktig. Konstruktiv kritikk viser seg å være en utfordring både for elever og lærere. For elevene er begrepsbruken noe negativt ladet, og de merker utfordringen som kommer med å gi, og motta konstruktiv kritikk. Lærerne merker også utfordringen, fordi de ikke ønsker å såre elevene. Elever og lærere har klare meninger om hva som skal til i samspillundervisningen for å legge rette til økt selvverd. Dette går på kommunikasjon, rolleavklaring, individuell tilpasning og inkludering. Nøkkelord: Selvverd, selvoppfatning, selvvurdering, prestasjonspress, mestringsforventning, kommunikasjon, konstruktiv kritikk, samspillen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26895
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3903
dc.subjectMUS-3903en_US
dc.titleSelvverd i musikalsk samspill En kvalitativ studie av elever og læreres meninger om selvverd og samspillundervisningen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)