Recent additions

 • Implementation of Sustainable Aviation Fuel. A PESTEL-analysis 

  Jakobsen, Søren; Laugesen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-30)
  Global climate changes are one of the greatest global threats affecting society. All sectors, from the largest ventures to the single individual, must aid in addressing and affecting these changes, resulting in a more sustainable and green future for the generations to come. Aviation currently stands for approximately 2.5% of global total anthropogenic CO2-emissions, which is rapidly climbing towards ...
 • Flyr piloter unfit? En spørreundersøkelse og sammenlignende studie 

  Enaasen, Christian Ryther; Ørsleie, Audun Angell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  I en verden hvor antall flybevegelser er i økning etter noen år med pandemi er piloters helse og flysikkerheten igjen blitt et tema. Piloter som går på jobb til tross for at de burde holdt seg hjemme kan potensielt utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for seg selv og alle andre om bord på samme fly. Denne oppgaven har derfor forsket på dette temaet, med problemstillingen Flyr piloter «unfit», ...
 • Flyr piloter "unfit"? En spørreundersøkelse og sammenlignende studie 

  Ørsleie, Audun Angell; Enaasen, Christian Ryther (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  I en verden hvor antall flybevegelser er i økning etter noen år med pandemi er piloters helse og flysikkerheten igjen blitt et tema. Piloter som går på jobb til tross for at de burde holdt seg hjemme kan potensielt utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for seg selv og alle andre om bord på samme fly. Denne oppgaven har derfor forsket på dette temaet, med problemstillingen "Flyr piloter «unfit», og finnes ...
 • Når tiden er knapp, forholdene er tøffe, men det står liv på spill: En spørreskjemaundersøkelse om emosjonell påvirkning, beslutningstaking og CRM hos luftambulanseflygere 

  Granli, Marius Møllevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Luftambulansetjenesten HF har i dag kontrakt med Avincis Aviation Services, som opererer luftambulanseflyene i Norge. Denne delen av tjenesten hadde 109.095 oppdrag i tiårsperioden 2013-2022, hvorav 30.0% var haste- eller akuttoppdrag. Luftambulansetjenesten har blitt beskrevet av flere som en samfunnskritisk ressurs, da befolkningen i Norge har rett på lik medisinsk behandling uavhengig av ...
 • Operativ risiko i HEMS 

  Johansen, Torstein (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-24)
  HEMS – helicopter emergency medical services – omtales i dagligtale ofte som helikopter luftambulanse. Dagens operatør Norsk Luftambulanse helikopter AS opererer alle luftambulanse helikopterbaser i Norge. Denne masteroppgaven har operativ risiko i HEMS som tema. En datainnsamling ble foretatt via elektronisk spørreskjema til samtlige operative piloter og HEMS crew members (HCM) innen HEMS i Norge, ...