Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Magne
dc.contributor.authorBringsjord, Andreas
dc.date.accessioned2022-12-13T13:22:11Z
dc.date.available2022-12-13T13:22:11Z
dc.date.issued2022-10-18
dc.description.abstractDenne oppgaven vil analysere fremmede staters rettslige adgang til å utøve påvirkningsvirksomhet i Norge som truer norske sikkerhetsinteresser. Påvirkningsvirksomhet handler i korte trekk om at en fremmed stat kan forsøke å påvirke den allmenne meningsdannelse eller beslutningstaking. Eksempler på dette kan være en fremmed stats illegitime påvirkning av norske borgeres tillit til norske myndigheter, en folkeavstemming om EU-medlemskap, norske borgeres tilslutning til NATO eller stortingsvalg. Dette er problematisk fordi rettsstatens demokratiske beslutninger og prosesser må få gå sin gang uten påvirkning fra en annen stat, eller i det minste uten skjult påvirkning. Slik påvirkning vil ellers kunne manipulere selve bærebjelkene i demokratiet som styreform, og vil samtidig kunne skade norske sikkerhetsinteresser dersom de står i et motsetningsforhold til den annen stats sikkerhetsinteresser. Det er denne sammenhengen som begrunner at ytringer og handlinger som isolert sett er lovlige, likevel kan bli straffverdige grunnet de potensielt alvorlige skadevoldende konsekvensene ved slikt samarbeid med fremmed stats etterretningstjeneste.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27812
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3903
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Andre rettsvitenskapelige fag: 349en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleRettsstridig samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om påvirkningsvirksomhet. Kriminalisering av samarbeid om påvirkningsvirksomhet, i lys av retten til privatliv og ytringsfriheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)