Show simple item record

dc.contributor.advisorChristiansen, Per
dc.contributor.authorReinholdtsen, Jørgen
dc.date.accessioned2010-11-05T09:37:48Z
dc.date.available2010-11-05T09:37:48Z
dc.date.issued2010-05-03
dc.description.abstractAvhandlingen dreier seg om aksjeselskapers mulighet til å påberope seg menneskerettighetene som følger av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og tilleggsprotokollene. Den tar for det første for seg aksjeselskapers adgang til å opptre som klager i EMD, nærmere bestemt aksjeselskapers partsevne. For det andre undersøker avhandlingen hvilke menneskerettigheter som gir aksjeselskapers vern. I den sammenheng drøftes særlig retten til en rettferdig rettergang, vernet om privatliv, hjem og korrespondanse, ytringsfriheten, forsamlings- og foreningsfriheten, diskrimineringsforbudet og vernet om eiendomsretten. Avhandlingen søker å kartlegge EMDs holding til klager fra aksjeselskaper og juridiske personer generelt, og bygger derfor i all hovedsak på rettspraksis fra konvensjonsorganene sammenholdt med konvensjonsteksten.en
dc.format.extent478795 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2822
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2557
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en
dc.titleAksjeselskapers rettigheter etter EMKen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)