Show simple item record

dc.contributor.advisorOdland, Jon Øyvind
dc.contributor.authorAarseth, Torill Brevig
dc.date.accessioned2010-12-01T12:33:10Z
dc.date.available2010-12-01T12:33:10Z
dc.date.issued2010-09-15
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å tilegne seg kunnskaper om sykdommen HIV/AIDS, og mor-til-barn smitte av HIV. Hovedfokuset vil ligge på smitteoverføring under amming, da dette er et tema jeg ikke synes er godt nok belyst i dagens samfunn. Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har benyttet PubMed som database for kilder. Teoridelen er skrevet med lærebøker, og organisasjoners internettsider som kilder. Bruk av antiretroviral behandlingsprofylakse, keisersnitt og alternativer til amming, har i industrialiserte land redusert den samlede perinatale HIV-smitten til mindre enn 2 %. Uten intervensjon er den vertikale smitterisikoen blitt beskrevet fra 30-45 %, noe som fortsatt er realiteten for veldig mange kvinner i ressursfattige land. Å fremme amming har vært, og er fremdeles, et av de viktigste tiltakene for barneoverlevelse i utviklingsland. Omtrnt 14 % av barn som ammes av HIV-infiserte mødre vil få HIV overført gjennom brystmelk. For disse kvinnene er ikke morsmelkserstatning et reelt alternativ til amming da alternativ god ernæring ikke er tilgjengelig for de fleste, og hygieniske krav for å gjennomføre sikker bruk av morsmelkserstatning ikke er oppfylt. Fullamming, HAART til mor eller profylakse til barnet er vist å være lovende intervensjoner for å redusere HIV-smitte under amming. Enkle profylaktiske regimer er vist å gi veldig gode resultater, men innføringen av disse går veldig sakte. Mangel på helsepersonell, familieplanlegging, ressurser og politisk vilje til å prioritere temaet, gjør det vanskelig å sette i gang både større og mindre tiltak.en
dc.format.extent2735683 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2845
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2578
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en
dc.titleHIV og ammingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record