Show simple item record

dc.contributor.advisorNjølstad, Inger
dc.contributor.authorBrevik, Maiken Julianne
dc.date.accessioned2010-12-01T12:45:45Z
dc.date.available2010-12-01T12:45:45Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractDette er en samfunnsmedisinsk historisk litteraturstudie som omhandler Finnmark. Problemstillingen er følgende; Hvilke helsemessige utfordringer har dominert i Finnmark fra 1850 og til i dag? Mye av litteraturen jeg har brukt kommer fra ISMs utgivelser (Universitetet i Tromsø). Har ellers brukt internett for å finne frem til artikler og lignende. Oppgaven tar for seg de ulike epokene som Finnmark har vært igjennom i en helsemessig synsvinkel. På 1800-tallet rådet fattigdom og dårlig helse grunnet lite mat og dårlige levekår. I begynnelsen av 1900- tallet slo tuberkulosen til i en allerede svekket Finnmarksbefolkning. Man hadde ikke medisiner mot tuberkulose på denne tiden og sykdommen krevde mange menneskeliv, og dødeligheten på landsbasis var størst i Finnmark. 1939 begynte andre verdenskrig og ingen annen landsdel ble hardere rammet enn Finnmark. Okkupasjon, og bombing ble en del av hverdagen. Krigens dramatiske slutt med brent jord taktikk, tvangsevakuering og flukt satte sine spor i mange. Etter krigen blusset tuberkulosen opp igjen og selv om man hadde skjernbildefotografering og medisiner så fikk man ikke dette under kontroll i Finnmark før ti år senere enn resten av landet. Så vokste en ny gruppe sykdommer frem – hjerte og karsykdommene. Finnmark igjen øverst på dødelighetstatistikken. Høyt kolesterol og mye kokmalt kaffe syntes å være noe av årsaken, men sannsynligvis ikke hele sannheten. Kunne det være en sammenheng mellom de kår finnmarkingene har levd under og utvikling av sykdom senere i livet? Dette mente distriktslege i Sør-Varanger Anders Forsdahl og hans teori er støttet av mange. Til slutt vil jeg rette blikket fremover og drøfte mulige utfordringer i fremtiden, og da tenker jeg mest på infeksjonssykdommer. Med økt ferdsel over verdens landegrenser vil man kunne se en endring i befolkningens sykdomsbilde.en
dc.format.extent772043 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2846
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2579
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.titleFinnmarks helsehistorie gjennom 150 åren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record