Show simple item record

dc.contributor.advisorNjølstad, Inger
dc.contributor.authorHetland, Rebecca
dc.contributor.authorHald, Runa Mathiesen
dc.date.accessioned2010-12-01T14:12:38Z
dc.date.available2010-12-01T14:12:38Z
dc.date.issued2010-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes ikke noe komplett regionalt eller nasjonalt sykdomsregister over diabetes mellitus i Norge, og man vet derfor ikke med sikkerhet hvor mange som har diagnosen. Komplikasjoner som følge av diabetes øker med varighet av sykdommen. I denne studien har vi, med utgangspunkt i den fjerde Tromsøundersøkelsen, undersøkt om et sykehusbasert utskrivningsdiagnoseregister vil kunne brukes som et mål på forekomst av diabetes i befolkningen, og hvorvidt det foreligger informasjon om diabetesvarighet i pasientjournaler. Materiale og metode: Den fjerde Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4) er en stor befolkningsundersøkelse med om lag 27 000 deltakere. Deltakerne i vår studie var alle personer (n=512) som i Tromsø 4 oppga på spørreskjema at de hadde diabetes . Sykehusjournalene til disse pasientene ble gjennomgått for validering av diabetesdiagnose og for å tidsfeste årstall for sykdomsdebut. For den samme gruppen ble det i tillegg gjort søk på diabetesdiagnoser ved to store allmennpraksiser i Tromsø kommune. Resultater: Blant pasienter med validert diabetes, var det 34,8 % som hadde fått diabetes som utskrivningsdiagnose fra sykehus. Gjennomgang av pasientjournalene viste at det ikke forelå informasjon om diabetesvarighet hos 12,4 % av pasientene med validert diabetes mellitus. Blant pasienter med selvrapportert diabetes i Tromsø 4 og diabetesdiagnose ved allmennpraksiser i Tromsø, var det 31,2 % som hadde fått diabetes som utskrivningsdiagnose ved UNN. Konklusjon: Et sykehusbasert utskrivningsdiagnoseregister er ikke tilstrekkelig for å gi kunnskap om hvor mange som er diagnostisert med diabetes i befolkningen. Kvaliteten på opplysninger om diabetesvarighet i sykehusjournaler er ikke gode nok.en
dc.format.extent42576627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2852
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2585
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectdiabetesen
dc.titleOpplysninger om diabetes mellitus i sykehusjournaler : kan diagnoseregistre fra sykehus brukes til å beregne forekomst?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record