Show simple item record

dc.contributor.advisorFurberg, Anne Sofie
dc.contributor.advisorBusund, Rolf
dc.contributor.advisorOlsen, Karina
dc.contributor.authorLystad, Rune Aasbø
dc.date.accessioned2010-12-03T09:30:40Z
dc.date.available2010-12-03T09:30:40Z
dc.date.issued2010-09-15
dc.description.abstractPostoperative sårinfeksjoner kan være assosiert med betydelig morbiditet og mortalitet. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sjukehustenesten (NOIS) legger til rette for forskning som kan bidra til meir effektiv forebygging av postoperative sårinfeksjoner. Dette er den første studien av forekomst og risikofaktorer for infeksjon etter aorto-koronar bypass (ACB) operasjon ved hjerte-, lunge-, karkirurgisk avdeling UNN Tromsø. Material og metode Alle pasienter med gjennomgått ACB-operasjon utan klaffeprotese i 2008 og 2009, er inkludert i studien. Potensielle prediktorer for infeksjon og utfall blei fortløpande registrert i henhold til mal fra NOIS for postoperative sårinfeksjoner, og ved gjennomgang av pasientjournaler. Analysene er utført i SPSS. Det er benyttet kjikvadrat-test for kategoriske variabler, t-test for kontinuerlige variabler og univariat logistisk regresjon for analyse av oddsratio. Resultater 6,7% av de ACB-opererte fekk infeksjon i sternum, 9,3% fekk infeksjon i høstested og 1,2% fekk infeksjon begge lokalisasjoner. Diabetes og overvekt disponerte for postoperativ sårinfeksjon. Lang operasjonsvarigheit disponerte for utvikling av sårinfeksjon i høstested. Andre peroperative forhold var ikkje assosiert med infeksjonsrisiko. Insidens av infeksjon er ujevnt fordelt over tid, ein får inntrykk av auka insidens i etterkant av ferie og helligdager, men det er ikkje funne signifikant forskjell. Fortolkning Overvektige og diabetikere er sårbare for infeksjon. Målretta tiltak i desse risikogruppene bør være del av infeksjonsforebyggende program ved ACB-operasjon. Pasienter med langvarig operasjon bør overvåkast nøye for tidleg diagnostikk og behandling av postoperativ sårinfeksjon.en
dc.format.extent250415 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2856
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2589
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.subjectACB-operasjonen
dc.titlePostoperative sårinfeksjoner etter ACB-operasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)