Show simple item record

dc.contributor.advisorMarkussen, Rolf Andreas
dc.contributor.authorØdegård, Tore
dc.date.accessioned2023-05-08T07:22:00Z
dc.date.available2023-05-08T07:22:00Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstractBakgrunn: Etterspørsel etter erfaringsmedarbeideres kunnskap og kompetanse innen psykisk helsefeltet reiser spørsmål om hvordan helsepersonell som har egenerfaring med psykiske vansker skal forholde seg til denne i sin yrkesutøvelse. Hensikt: Formålet med denne studien har vært å utforske hvordan forskning har undersøkt egenerfaring med psykiske vansker hos helsepersonell i psykisk helsefeltet. Metode: Egenerfaring med psykiske vansker hos helsepersonell er i liten grad er avgrenset og definert. Scoping review er benyttet som rammeverk for denne undersøkelsen av forskningslitteraturen. Søk etter litteratur er gjort i to databaser (CINAHL, PsycINFO) og via referanselister. Av totalt 238 artikler og tekster ble 34 inkludert. Dette er tekster med svært ulike formater og studiedesign. Funn: Følgende tema var mest fremtredende i den inkluderte litteraturen: «egenerfaring som problem eller ressurs», «stigma» og «oss-og-dem-skillet». Stigma og det etablerte skillet mellom «oss-og-dem» fremstår i litteraturen som en betydelig tematikk og barriere. Helsepersonell med egenerfaring ser i hovedsak på dette som en ressurs. Samtidig blir det sett på som uprofesjonelt å dele av egne erfaringer. Egenerfaring som kunnskapsform aktualiseres og drøftes.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29141
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3961
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleEgenerfaring med psykiske vansker hos helsepersonell - en scoping reviewen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record