Show simple item record

dc.contributor.advisorStenseth, Rita
dc.contributor.authorGjørv, Mari Myrvang
dc.contributor.authorVassmyr, Ragna
dc.date.accessioned2023-05-08T07:26:31Z
dc.date.available2023-05-08T07:26:31Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstractMasteroppgavens hensikt er å undersøke hvordan anestesisykepleieren, ved hjelp av preanestetisk sjekkliste, påvirker pasientsikkerhet ved anestesiinnledning. Det er gjort en litteraturstudie med systematisk tilnærming. Litteratursøk er utført i CINAHL, PubMed og Cochrane Library. Åtte forskningsartikler er inkludert i studiet. Inkludert forskning er kritisk vurdert og kvalitetssjekket etter anbefalte standarder. Utfallsmål og resultater er analysert ved hjelp av narrativ tilnærming og systematisert i tema egnet for å belyse forskningsspørsmålet. Konklusjon: Preanestetisk sjekkliste kan standardisere preanestetisk forberedelse og kommunikasjon i anestesiteamet, og slik bidra som kognitivt verktøy i preanestetisk fase. Dette kan forhindre menneskelige feil, styrke effektivt teamarbeid og forebygge uønskede hendelser ved anestesiutøvelsen. Preanestetisk sjekkliste kan bidra positivt som standardisert læringsverktøy i utdanning- og opplæringsforløp. Ytterligere forskning anbefales.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29145
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectAnestesisykepleieen_US
dc.subjectAnestesiinnledningen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectPreanestetisk sjekklisteen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titlePreanestetisk sjekkliste som påvirkende faktor for pasientsikkerhet - En systematisk litteraturstudieen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record