Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Grete
dc.contributor.authorBellika, Birgitte
dc.date.accessioned2023-05-08T07:26:46Z
dc.date.available2023-05-08T07:26:46Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstractTema for denne masterstudien er å få et innblikk i arbeidshverdagen til legevaktsykepleiere i distriktet fra til sammen tre kommuner i Troms og Finnmark. Basert på lovverket har kommunene stor frihet i hvordan de velger å organisere legevaktene. Hensikten med studien er å belyse hvilke utfordringer legevaktsykepleiere i distriktet møter på. Studien har en kvalitativ tilnærming, der det empiriske materialet er samlet inn gjennom ett fokusgruppeintervju og fem individuelle dybdeintervju av legevaktsykepleiere fra distriktet. Her delte sykepleierne sine erfaringer og refleksjoner over sin praksiserfaring om utfordringer som de møter i arbeidshverdagen. Legevaktene i distriktet har ofte geografiske og værmessige utfordringer og lang vei til sykehus. Hele landet preges av sykepleiemangel, og det er intet unntak i distriktet. Sykepleierne jeg møtte, beskrev sitt arbeidsfelt som uforutsigbar, spennende, utfordrende og lærerik. De møter akutt syke pasienter som de prøver å hjelpe med bakgrunn i kliniske- og erfaringsbaserte kunnskap. De jobber ofte alene i stressende situasjoner og har lite tverrfaglige ressurser. Pasientene kjenner de gjerne fra tidligere. Med innsikt i pasientens helsehistorie, boforhold og hjemmesituasjon prøver de å hjelpe pasienten på best mulig måte. Sykepleierne er mye alene med mange oppgaver, og de må ta egne beslutninger for å berge liv. Vold, rus og trusler er blitt vanlig også i distriktene, og vinterhalvåret gir mange utfordringer innenfor pasienttransport til sykehus. Til tross for alle disse utfordringene forteller sykepleierne i min undersøkelse at de trives med arbeidet, det gir mening, de har godt kollegasamarbeid, og lærerike og spennende arbeidshverdager.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29146
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectSYP-3902en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleHvilke sykepleieutfordringer møter sykepleier på legevakt i distriktet i Troms og Finnmark?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)