Show simple item record

dc.contributor.advisorLockertsen, Jan-Thore
dc.contributor.authorRydningen, Thorbjørn André
dc.date.accessioned2023-05-08T07:27:44Z
dc.date.available2023-05-08T07:27:44Z
dc.date.issued2021-05-05en
dc.description.abstractAnestesisykepleieren har et etisk og lovpålagt ansvar for å verne om pasienters helseopplysninger. I møtet med en åpen oppvåkningsavdeling kan det være utfordrende for anestesisykepleieren å ivareta taushetsplikten. Selv har jeg opplevd at taushetsplikten brytes som anestesisykepleierstudent, noe som er en del av grunnlaget for å utforske min problemstilling: «Hvordan utøver anestesisykepleiere taushetsplikten på en åpen oppvåkningsavdeling?». Det ble benyttet en kvalitativ metode med individuelle semistrukturerte intervjuer med tre anestesisykepleiere som informanter. Prosjektet har som hensikt å undersøke hvordan anestesisykepleiere utøver taushetsplikten på en åpen oppvåkningsavdeling. Det ble identifisert fem hovedtema som har innvirkning på taushetsplikten: oppvåkningsavdelingens infrastruktur, hvordan helsepersonell kommuniserer i rapporten ved pasientsengen, avdelingskultur, anestesisykepleierens opplevelse, og til slutt kollegaveiledning og opplæring av nyansatte. Hovedtemaene drøftes opp mot lovdata, etiske yrkesretningslinjer, norsk standard for anestesi, relevant forskningslitteratur, Arne Orviks bok om organisatorisk kompetanse, Edgar Scheins organisasjonsteori og Dag Ingvar Jacobsens modell om utfordringer til endring. Taushetsplikten påvirkes av flere faktorer i en organisasjon, og er komplekst med mange implikasjoner for både pasienten og anestesisykepleieren. Organisasjonen og anestesisykepleieren har et felles ansvar for å følge helsepersonelloven, og beskytte pasienter i en sårbar fase i et kirurgisk forløp.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29148
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleKun for dine øreren_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)