Show simple item record

dc.contributor.advisorLockertsen, Jan-Thore
dc.contributor.authorPedersen, Hege Rollmoen
dc.contributor.authorSeppola, Ann-Cathrin Midtun
dc.date.accessioned2023-05-08T07:30:41Z
dc.date.available2023-05-08T07:30:41Z
dc.date.issued2022-05-05en
dc.description.abstractSammendrag Målet: Det har vært gjort en del undersøkelser på sykepleiere generelt når det gjelder opplevelser og erfaringer gjennom covid-pandemien, men lite på situasjonen til operasjonssykepleieren. Med denne studien ønsker vi å finne ut om covid-19 har medført endringer i operasjonssykepleierens hverdag, og om det eventuelt fikk noen innflytelse på rutinene ved mottak av smittepasienten. Metode: Studien er kvalitativ med et utforskende og beskrivende design, og med en hermeneutisk tilnærming. Vi gjennomførte to fokusgruppeintervjuer med 5-6 deltagere i hver gruppe. Intervjuene ble gjennomført på to ulike sykehus: et lokalsykehus nord i landet og et stort sykehus sør i landet. Funn Studien beskriver 3 hovedtemaer som kom fram under intervjuene av operasjonssykepleierne. 1. Fokus på smittevern 2. Omdisponering 3. Samarbeid I diskusjonsdelen blir funnene fra studien tatt opp til drøfting. Operasjonssykepleierne understreker viktigheten av fokuset de alltid har på smittevern, som er godt forankret i dem gjennom deres utdanning og arbeidshverdag. De nevner bruken av basalt smittevernutstyr som viktig gjennom all pasientbehandling, siden alle pasienter kan utgjøre en smitterisiko. De setter ord på følelser og frykt som oppsto da det «ukjente» viruset SARS-CoV-2 dukket opp, etterfulgt av mange dårlige pasienter og knapphet på smittevernsutstyr. Operasjonssykepleiere ble som følge av pandemien omdisponert til avdelinger med større pasienttrykk, og de opplevde endringer i samarbeidet med egne kolleger i operasjonsteamet. Den nye erfaringen med mottak av så mange smittepasienter har likevel styrket operasjonssykepleieren, som føler det har blitt enklere å ta imot smittepasienten. Nøkkelord operasjonssykepleie, smittevernsutstyr, smittepasienten, covid, teamsamarbeid og omdisponering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29149
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleHvordan endret covid-19 operasjonssykepleiernes hverdagen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record