Show simple item record

dc.contributor.advisorKasper, Jürgen
dc.contributor.advisorHilde, Laholt
dc.contributor.authorKolnes, Helene
dc.date.accessioned2023-05-08T07:31:17Z
dc.date.available2023-05-08T07:31:17Z
dc.date.issued2022-05-05en
dc.description.abstractHEL-3964. Leveres 05.05.2022, kl 10:15. Sammendrag Bakgrunn: Helsestasjon for ungdom skal tilby prevensjonsveiledning og forskrive prevensjon til ungdommer. Dette er en viktig del av strategien for å redusere antallet svangerskapsavbrudd. Helsesykepleier skal informere tilstrekkelig slik at brukere kan ta informerte valg og gi råd om aktuelle nettsider. Samtidig ser en at ungdommer bruker internett for å søke etter helseinformasjon, også i spørsmål om prevensjon. For at ungdommer skal kunne ta et informert valg basert på nettbasert helseinformasjon må den være av høy kvalitet. Hensikten: Hensikten med denne studien var å undersøke kvaliteten på helseinformasjon om prevensjon på norske nettsider og i hvilken grad det legger til rette for et informert valg. Metode: Studiens design er en tverrsnittstudie og utvalget av nettsider til studien ble funnet ved 26 søkeord i Google og på nettsidene til norske helseforetak. Kvaliteten ble undersøkt ved to kodere og en ekspertkoder ved det validerte instrumentet MAPPinfo. Resultat: 52 nettsider for ungdommer med informasjon om prevensjon ble inkludert. På en skala fra 0-1 ble gjennomsnittsscoren 0.17 (min 0.05, maks 0.33, SD: 0.063). Kvalitet ble også vurdert ut fra grupper basert på leverandør: offentlige, helseportaler, kommersielle og stiftelse med gjennomsnittscore mellom 0.15-0.19. Inter-rater reliabilitet mellom koderne (T-koeffisient= 0,78) var god og validitet basert på ekspertkoding (T-koeffisient= 0.86) var utmerket. Konklusjon: Kvaliteten på helseinformasjon på norske nettsider møter ikke minstekravene til kunnskapsbasert praksis. Kvaliteten er utilstrekkelig og kan ikke gi et informert valg til ungdommer. For at ungdommer skal kunne ta et informert valg må helsepersonell gi veiledning. Funnene belyser et behov for å produsere helseinformasjon av høy kvalitet basert på kunnskapsbaserte kvalitetskriterier.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29150
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3964
dc.subjectHelsefagen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleKan ungdommer ta et informert valg om prevensjon basert på søk på internett? En undersøkelse av kvaliteten på nettbasert helseinformasjon om prevensjon og tilrettelegging for et informert valg. En kvantitativ tverrsnittstudieen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record