Show simple item record

dc.contributor.advisorDrageset, Ingrid
dc.contributor.authorJolma, Marielle F.
dc.date.accessioned2023-05-08T11:41:19Z
dc.date.available2023-05-08T11:41:19Z
dc.date.issued2022-05-03
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det er rundt 305 000 personer som lever med kreft i Norge og det er forventet at det vil bli flere i årene fremover. Kreftpasienter er beskrevet å ha mange ulike utfordringer og behov som må ivaretas, noe som dermed stiller krav til sykepleierne som skal gjøre denne jobben. Det er en forventning om at sykepleierne skal utøve helhetlig omsorg for både pasient, men også pårørende og familien. Sykepleiere opplever flere utfordringer i sitt yrke, deriblant organisatoriske utfordringer og står i en skvis mellom forventinger og effektivitetskrav i helsevesenet. Dermed ønsker jeg å undersøke sykepleiernes erfaring på hvordan organiseringen av sykepleietjenesten i kreftavdelinger påvirker utøvelsen av sykepleie til alvorlig syke pasienter med kreft. Problemstilling: Hvordan opplever sykepleiere at organisering på avdelingsnivå kan påvirke utøvelsen av sykepleie til kreftpasienter som er innlagt ved en kreftavdeling? Metode: Det er brukt et kvalitativt design i studien, hvor datamaterialet er innhentet ved bruk av tre fokusgruppeintervju, fra tre ulike kreftavdelinger i Norge. Det er brukt tematisk analyse for å analysere datamaterialet. Resultater: Det framkom tre hovedtemaer i studien. 1) Ansvar for organisering. Funn viser at det er avdelingsledelsen som har hovedansvaret for organisering og at sykepleiere har begrenset påvirkning på organiseringen. Et godt samarbeid mellom ledelse og sykepleiere påvirker positivt på hvordan sykepleierne er i stand til å ivareta kreftpasienter best mulig. 2) Organisering som skaper muligheter for fag og kompetanseutvikling. I dette hovedtemaet ble sykepleiernes behov for jevn fordeling av erfaring og kompetanse i avdelingen fremmet som viktig for å kunne ivareta kreftpasienter på en god måte. Behov og fordeler med fagutviklingssykepleier ble også fremhevet i dette temaet. 3) Organiseringens betydning av følelsen av å gjøre en god nok jobb. Dette funnet beskrev hvordan organisering påvirker sykepleiernes opplevelse av å gi god sykepleie til pasienter. Her trekkes det fram at organisering som gir mulighet for å følge pasienter opp over tid er essensielt for å kunne gi god sykepleie til kreftpasienter og at det kan oppnås ved bruk av varianter av både gruppesykepleie, men også primærsykepleie. Nøkkelord: Kreftsykepleier, god kreftsykepleie, kreftpasienter, spesialisthelsetjenesten, organisering og avdelingsledelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29165
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleÅ gjøre en god nok jobb for kreftpasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)