Show simple item record

dc.contributor.advisorMatias, Rasi
dc.contributor.authorValberg, Maja Aufles
dc.date.accessioned2023-05-09T07:17:32Z
dc.date.available2023-05-09T07:17:32Z
dc.date.issued2022-05-05
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: På intensivavdelinger behandles mange med respirator og de fleste får i tillegg sedasjon. Mekanisk ventilasjon i form av respiratorbehandling og bruk av sederende legemidler har flere potensielle bivirkninger. Intensivsykepleiere har derfor en viktig jobb med å jobbe for å få pasienten av respiratorbehandlingen og begrense bruken av sedativa. Studier som har tatt for seg daglig vekking, har vist at metoden bl.a. bidrar til kortere tid på respirator og kortere intensivopphold. Likevel er bruken av metoden lav. Jeg ønsket derfor å se på hva som gjør daglig vekking utfordrende for sykepleiere på intensiv. Problemstilling: Hvilke utfordringer fører til begrenset bruk av daglig vekking på mekanisk ventilerte pasienter på intensivavdelinger? Metode: Litteraturstudie med systematisk tilnærming. Det er totalt fem inkluderte studier. Fire kvalitative studier og en oversiktsartikkel. Litteratursøkene er gjort i databasene PubMed, Cinahl og Oria. For å analysere funnene i artiklene er det brukt Aveyard (2019) sin metode for tematisk analyse. Funn: Funnene kan deles inn i tre hovedområder; konsekvenser for pasienten, sykepleieutfordringer og usikkerhet knyttet til metoden. Daglig vekking kan gi konsekvenser for pasienten i form av stress, ubehag, agitasjon og pasienten kan autoseponere utstyr. Dette er konsekvenser intensivsykepleierne synes det er potensielt vanskelig å skulle utsette pasienten for. Vekkeforsøk er utfordrende for sykepleiere på intensiv da det kan føre til merarbeid og det ofte kan være vanskelig å få hjelp i slike situasjoner. Flere liker ikke metoden og rapporterer manglende samarbeid med legene. Selv om det finnes protokoller for daglig vekking så er det mye usikkerhet rundt målet med metoden, når det er vellykket og hvem som ikke kan få daglig vekking. Konklusjon: Siden daglig vekking ble introdusert for tjue år siden, har mye skjedd. Flere metoder har siden da blitt tatt i bruk for å forbedre sedasjonshåndtering og for å begrense bruken av sedativa. Implementering av evidensbasert praksis er en tidkrevende og lang prosess. Daglig vekking er av en slik alder at metode nok flere steder ikke er skikkelig implementert enda, samtidig som den noen steder allerede er blitt erstattet til fordel for andre og nyere sedasjonsmetoder. Daglig vekking har mange potensielle utfordringer ved seg, men den er god egnet til flere typer pasienter. Ved hjelp av god planlegging og en motivert sykepleier, så kan daglig vekking gjennomføres på en så kontrollert og trygg måte som mulig. Nøkkelord: Sykepleier, intensivsykepleier, daglig vekking, daglig sedasjonssavbrudd, intensiv, barrierer, utfordringer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29172
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectDaglig vekkingen_US
dc.subjectMeknaisk ventilasjonen_US
dc.subjectSedasjonen_US
dc.titleHvilke utfordringer fører til begrenset bruk av daglig vekking på mekanisk ventilerte pasienter på intensivavdelinger?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)