Show simple item record

dc.contributor.advisorStenseth, Rita
dc.contributor.authorÅsgren, Runar Kotte
dc.contributor.authorIsaksen, Gøril Drag
dc.date.accessioned2023-06-02T05:49:46Z
dc.date.available2023-06-02T05:49:46Z
dc.date.issued2020-06-02en
dc.description.abstractBakgrunn: Barn som innlegges på sykehus er en pasientgruppe som krever særlige hensyn. De har ofte andre forutsetninger for å forstå hva de skal gjennom mens de er innlagt, og de kommuniserer på andre måter enn voksne pasienter gjør. Svært mange barn som blir innlagt for kirurgi har preoperativ angst. En stor andel av disse er også i faresonen for flere postoperative komplikasjoner. Derfor er det viktig at helsepersonell har en særlig kompetanse rundt det å ha barn som pasienter. Hensikt: Hensikten med denne studien var å se nærmere på om preoperativ informasjon og omvisning av operasjonsstua, gitt ved bruk av virtuell teknologi, VR-briller, kan være med på å redusere preoperativ angst hos barn som skal til elektiv kirurgi. Sekundært ønsket vi å se på om bruk av VR-briller bidrar til å bedre samarbeid under anestesiinnledning, forbedre foreldre/foresattes tilfredshet eller redusere postoperative komplikasjoner. Metode: Vi gjennomførte en litteraturstudie med systematisk tilnærming. Randomiserte kontrollerte studier og kvasi-eksperimentelle studier hvor et av utfallsmålene var reduksjon av angst var mulige for inklusjon. Totalt fem studier ble inkludert. En narrativ analyse ble gjort av alle utfallsmål for å belyse forskningsspørsmålene og sammenfatte resultatene. I tillegg gjennomførte vi en metaanalyse av effekten på preoperativ angst. Resultat: Metaanalysen av fire av de inkluderte studiene viste at VR kan være med på å redusere graden av preoperativ angst, men resultatene var ikke statistisk signifikante. VR ser også ut til å bedre samarbeid ved innledning av anestesi, men her var det mindre data tilgjengelig. Vi fant ikke data som viser forskjeller i foreldre og foresattes tilfredshet, eller grad av postoperative komplikasjoner ved bruk av VR. Konklusjon: VR-briller kan være med på å redusere forekomsten av preoperativ angst og legge til rette for bedre samarbeid ved innledning av anestesi. Vi anbefaler mer forskning på området, og en standardisering av tiltaket er nødvendig for å kunne redusere heterogeniteten i fremtidige litteraturstudier.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29323
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleBruk av VR for å redusere preoperativ angst hos barn som skal til elektiv kirurgien_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record