Show simple item record

dc.contributor.advisorSundsfjord, Arnfinn
dc.contributor.authorSollid, Elin Helena
dc.date.accessioned2023-06-02T14:18:44Z
dc.date.available2023-06-02T14:18:44Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstract<p>Bakgrunn: Overdreven bruk av antimikrobielle midler har ført til utbredt seleksjon og spredning av antimikrobiell resistens i klinisk viktige bakterier. Når tradisjonelle antimikrobielle midler svikter i infeksjonsbehandling, øker både morbiditet og mortalitet hos pasientene, og det finnes få behandlingsalternativ. Bakteriofagterapi har kommet i søkelyset som et mulig alternativ, eller supplement, til tradisjonelle antimikrobielle midler. Formålet med denne oppgaven er å gjøre et systematisk litteratursøk på bruk av bakteriofagterapi mot infeksjoner forårsaket av Gram-negative bakterier for å undersøke: hvem behandlingen brukes på; hvordan behandlingen utføres; hvilke utfordringer bakteriofagterapi står ovenfor; og hva som må til for å videreutvikle bakteriofagterapi. <p>Materiale og metode: Litteratursøket ble gjennomført februar 2021 i databasene MEDLINE og EMBASE. Søket fulgte PRISMA-modellen for systematiske søk og var sammensatt av tre deler, der søkeordene «Gram-negative bacteria/bacterial infections» «Bacteriophage/Phage therapy» og «Case report» ble kombinert. Inklusjons- og eksklusjonskriterier ble definert. Etter seleksjonen besto datagrunnlaget av 22 artikler, med totalt 26 kasuistikker. <p>Resultater: Pasientene hadde behandlingsresistente infeksjoner, ofte etter kirurgi og/eller innsatt fremmedlegeme. De to vanligste patogene bakteriene var <i>Pseudomonas aeruginosa</i> og <i>Klebsiella pneumoniae</i>. Samtlige var svært antibiotikaresistente. Gjennomsnittlig ble det gitt 157 doser bakteriofagterapeutika med en konsentrasjon på ~10! PFU/dose over en periode på 34 dager. Den vanligste administrasjonsformen var intravenøs. 24 pasienter fikk bakteriofagterapi i kombinasjon med tradisjonelle antimikrobielle midler. Majoriteten av behandlingene (76,9 %) var vellykkede, som definert ut fra varig klinisk bedring og mikrobiell sanering. <p>Konklusjon: Bakteriofagterapi benyttes som nødbehandling, ofte på immunsvekkede pasienter med svært antibiotikaresistente kroniske infeksjoner assosiert med biofilmdannelse. Det er store variasjoner i utførelsen av bakteriofagbehandling. Flere utfordringer ved bakteriofagterapi er knyttet til uvissheten rundt bakteriofagens farmakokinetikk og -dynamikk, samt lovverket knyttet til bruk av bakteriofager som legemiddel. For å utvikle behandlingsformen videre bør legemiddelreguleringen tilpasses bakteriofagens egenskaper, større strukturerte studier utføres og bakteriofagbibliotek opprettes for å øke kunnskapsgrunnlaget for og tilgjengeligheten av behandlingen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29333
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en_US
dc.subjectBakteriofag; Bakteriofagterapi; Phage Therapy; Bacteriophage; Gram negative bacteria; Multi drug resistance; Antibiotikaresistens; Antimikrobiell resistens; Gram-negative bakterier;en_US
dc.titleBakteriofagterapi – et bærekraftig alternativ eller supplement til antibiotika. En systematisk litteraturstudie på bruk av bakteriofagterapi mot behandlingsresistente infeksjoner forårsaket av Gram-negative bakterieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record