Now showing items 1-6 of 6

  • Den mobile kroppen. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark 

   Wara, Tatiana (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-01-20)
   Sammendrag Avhandlingen studerer russiske kvinner som har bosatt seg i Finnmark, og har fokus på deres kjønnede fortellinger om hverdagsliv og tilknytning i nord. Avhandlingen bygger på feltarbeid i en by i Finnmark i perioden 2012-2015, og inneholder tre artikler som på ulike måter tar oss inn i russiske kvinners fortellinger om deres feminine prosjekter i Nord-Norge. Avhandlingen undersøker ...
  • Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization 

   Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-09)
   This article addresses the relation between gender and social change in the context of east-west migration. Using a feminist phenomenologist and interpretative approach, the analysis shows that Russian female migrants in Northern Norway, although well-educated and generally well-integrated in the local labor market, often felt that they were on display and judged through their bodies. Their bodily ...
  • Mitt norske Russland : brudd og kontinuitet i identitetsforvaltningen 

   Wara, Tatiana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-13)
   Avhandlingen tar for seg transformasjonsprosesser knyttet til identitetsforvaltning mellom 2 hjemlige kulturer. Mer presis tar den for seg kontinuitet og brudd i identitetsforvaltningen i dette spenningsfeltet. Teksten drøfter-, hvordan historien sitter fast i oss og hvordan vi forvalter den både når vi opptrer på våre kulturelle hjemme- og bortebaner. Et sentralt tema i masteravhandlinga er opplevelsen ...
  • Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn 

   Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016-02-10)
   Denne artikkelen undersøker forbindelser mellom natur og kjønn. Vi analyserer data fra feltarbeid og intervjuer med kvinnelige russiske migranter som har bosatt seg i en liten by i Finnmark sammen med en norsk mannlig partner. I artikkelen bygger vi på nyere antropologiske forståelser av natur, samt studier om hvordan natur/sted, kultur og kjønn gjensidig konstituerer hverandre. Basert på denne ...
  • (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender 

   Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-05)
   This article examines how gender hierarchies are (re)created within the context of northern landscapes. We analyse data from fieldwork and interviews with middle-class female Russians having settled in a small town in northernmost Norway, most of them as marriage migrants. Inspired by the phenomenology of the body, feminist phenomenology and gender theory, the analysis shows how the participants ...
  • Russiske kvinner i Nord-Norge: fortellinger om soppturer og Sovjettid 

   Wara, Tatiana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10)
   The article portrays and discusses various reorientation practices used by Russian women who have migrated to the Finnmark region in Northern Norway. It draws on participant observation, individual interviews and focus group interviews. The fieldwork revealed that mushroom related activites picking, talking about, preparing and eating constitute an important part of a shared Russian heritage ...