Show simple item record

dc.contributor.advisorInigo, Martinez
dc.contributor.authorPolacek, Martin
dc.date.accessioned2011-03-31T06:27:08Z
dc.date.available2011-03-31T06:27:08Z
dc.date.issued2011-02-11
dc.description.abstractLeddbrusk har dårlig eller ingen reparasjonsevne, noe som gjør leddslitasje til et alvorlig medisinsk problem hos voksne. Flere metoder har blitt utviklet for å reparere bruskskader ved å bruke kroppens egne celler og vev. Selv om resultatene er lovende, har reparert bruskvev både dårligere kvalitet og mekaniske egenskaper, sammenlignet med friskt bruskvev. For å bedre kvaliteten til reparasjonsvevet, trengs en bedre forståelse av hvordan cellene oppfører seg i laboratoriekulturer. Dette kan gjøres ved å studere proteiner som skilles ut fra cellene, noe som kan gi viktig informasjon om cellenes kommunikasjon og hvordan vevsdannelsen reguleres. I sitt arbeid har Polacek studert de fysiologiske egenskapene til brusk- og stamceller i laboratoriet. Fra tidligere er det kjent at disse cellene blir mindre spesifikke de-differensieres) og gradvis mister sine egenskaper når de dyrkes. Resultatene hans har vist at de-differensierte bruskceller, dyrket under standard forhold, skiller ut andre proteiner enn bruskcellene i kroppen. De fleste proteiner laget av kroppens bruskceller blir en del av omkringliggende vev, men proteiner fra cellene som dyrkes i laboratoriet viser ikke samme tendens. Selv om dyrkede bruskceller er uspesifikke, har Polacek vist at de fortsatt kan gå tilbake til sin opprinelige form (re-differensiere), hvis dyrket i 3-dimensjonelle- og lav-oksygen-kulturer. Cellene vil da gå fra å vokse og dele seg, til en fase hvor de produserer vev. Kandidaten har også sett på proteiner dannet av stamceller dyrket i laboratoriet, og vist at disse er bedre egnet enn bruskceller til å produsere vev. Dette indikerer at stamcellene kan være velegnet for cellebaserte vevsreparasjoner.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin, due to publishers' restriction: <br/>1. Polacek M, Bruun JA, Johansen O, Martinez I.:'Differences in the secretome of cartilage explants and cultured chondrocytes unveiled by SILAC technology', Journal of Orthopaedic Research, 28: 1040–1049. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1002/jor.21067>http://dx.doi.org/10.1002/jor.21067</a> <br/>2.Polacek M, Bruun JA, Johansen O, Martinez I.:'Comparative analyses of the secretome from de-differentiated and re-differentiated adult articular chondrocytes', Cartilage 2011 vol. 2 no. 2 pages 186-196. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1177/1947603510383856>http://dx.doi.org/10.1177/1947603510383856</a> <br/>3.Polacek M, Bruun JA, Elvenes J, Figenschau Y, Martinez I.:'The secretory profiles of cultured human articular chondrocytes and mesenchymal stem cells: implications for autologous cell transplantation strategies', accepted paper, forthcomming in Cell Transplantationen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3010
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2741
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Ortopedisk kirurgi: 784en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Orthopedic surgery: 784en
dc.titleThe secretome of cartilage, chondrocytes and chondroprogenitors : Implications for cell transplantation strategiesen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record