Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Ingrid Nilsen
dc.contributor.authorHansen, Marit Staalnacke
dc.contributor.authorRiise, Anne
dc.date.accessioned2023-12-05T10:52:49Z
dc.date.available2023-12-05T10:52:49Z
dc.date.issued2023-09-08
dc.description.abstractBakgrunnen for artikkelen er gjennomføring av gruppepraksis ved profesjonsutdanningene bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Vi ønsket å utforske studenters tilegnelse av ulike typer kunnskap i gruppepraksis og hvordan denne kunnskapen kan ha betydning for den sosialfaglige profesjonsutøvelsen. Vi gjennomførte fokusgruppeintervjuer med 46 studenter og 18 praksiskontakter fra 12 praksisplasser. Funnene viser at studentene mestret å anvende teori fra studiene i praksis gjennom diskusjon. Når studentene knyttet sammen informasjon og diskuterte observasjoner, trente de på ferdigheter som er sentrale i yrkesutøvelsen. I artikkelen drøfter vi noen utfordringer ved å ha praksis i gruppe. Likevel viser vår studie at gjennom å være i gruppe i praksis lærer studentene noe mer, nemlig samarbeid, refleksjon og veiledning. Dette er generell kompetanse som kan øke deres kompetanse som sosialarbeidere i praksisfeltet.en_US
dc.identifier.citationLie IN, Hansen M, Riise A. Å lære noe mer. Gruppepraksis i sosialfaglige utdanninger. UNIPED. 2023;46(3):177-188en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2176471
dc.identifier.doi10.18261/uniped.46.3.4
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/31934
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalUNIPED
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0en_US
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social sciences: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Social sciences: 200::Social work: 360en_US
dc.subjectBarnevern og sosialforvaltning / Child welfare and social authoritiesen_US
dc.titleÅ lære noe mer. Gruppepraksis i sosialfaglige utdanningeren_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)