Show simple item record

dc.contributor.authorAulstad, Johan Greger
dc.date.accessioned2024-01-22T14:13:35Z
dc.date.available2024-01-22T14:13:35Z
dc.date.issued2023-12-04
dc.description.abstractArtikkelen redegjør for hvordan synet på allmennhetens innsynsrett og behovet for å redusere forvaltningens arbeidsbyrde har endret seg over tid. I dag kommer spenningen mellom innsynsretten og forvaltningens arbeidsbyrde opp i form av spørsmålet om hvilke krav som stilles til forvaltningens saksbehandlingstid for innsynskrav. I Norge er reglene som regulerer kravene til forvaltningens saksbehandlingstid, skjønnsmessig utformet. Dette har gitt opphav til en rekke uttalelser fra Sivilombudet. Artikkelforfatteren tar til orde for at Norge bør innføre regler om maksimal saksbehandlingstid for innsynskrav etter mønster av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2019/1024 artikkel 4 nr. 2.en_US
dc.identifier.citationAulstad JG. Innsynsrett og forvaltningens arbeidsbyrde. Kritisk juss. 2023;49(4):187-221en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2208624
dc.identifier.doi10.18261/kj.49.4.1
dc.identifier.issn0804-7375
dc.identifier.issn2387-4546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32678
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalKritisk juss
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)en_US
dc.titleInnsynsrett og forvaltningens arbeidsbyrdeen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)