Show simple item record

dc.contributor.authorHelmersen, Sondre Torp
dc.date.accessioned2024-01-26T12:48:05Z
dc.date.available2024-01-26T12:48:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractDenne artikkelen kartlegger utviklingen av det dualistiske prinsippet i norsk rett. Artikkelen finner et skille ved avgjørelsen i Rt. 1997 s. 580 OFS, og prinsipputtalelsen om at norsk rett går foran folkeretten ved motstrid. Denne ser ut til å ha avklart av rettstilstanden. Før avgjørelsen var det usikkerhet og uenighet rundt folkerettens stilling i norsk rett, mens etter avgjørelsen fremstår dette som avklart. Høyesterett ga en lignende prinsipputtalelse allerede i 1945, men denne ble ikke fulgt opp i senere saker. Samtidig angir Rt. 1997 s. 580 OFS bare et utgangspunkt og en hovedregel. Visse folkerettsregler kan i stedet gå foran norske regler. I den vurderingen ser Høyesterett ut til å vektlegge hva som har vært lovgivers intensjon og om en folkerettsregel gir privatpersoner rettigheter. Artikkelen undersøker også dansk og svensk rettspraksis om folkerettens stilling, og viser at de rettsutviklingen der har mye til felles med den norske.en_US
dc.identifier.citationHelmersen ST. Utviklingen av det dualistiske prinsipp i norsk rett. Jussens venner. 2023;58(2):97-120en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2149903
dc.identifier.doi10.18261/jv.58.2.1
dc.identifier.issn0022-6971
dc.identifier.issn1504-3126
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32748
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalJussens venner
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/jv.58.2.1
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.titleUtviklingen av det dualistiske prinsipp i norsk retten_US
dc.type.versionacceptedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record