Show simple item record

dc.contributor.advisorHersoug Nedberg, Ingvild
dc.contributor.authorBartok, Nina
dc.contributor.authorEidesmo, Julie
dc.date.accessioned2024-05-08T05:49:03Z
dc.date.available2024-05-08T05:49:03Z
dc.date.issued2024-03-08en
dc.description.abstractHensikt: Undersøke hvilken sammenheng informasjon og oppfølging i svangerskaps- og barselomsorgen har med førstegangsfødende kvinners kunnskap om bekkenbunnstrening og videre oppfølging av bekkenbunnsfunksjon etter fødsel. Metode: Tverrsnittstudie med data innsamlet gjennom et anonymt spørreskjema. Førstegangsfødende >18 år som fødte i Norge fra 1. januar 2022 til 1. juli 2023 ble inkludert. Analyser: Deskriptiv statistikk og Pearsons-kjikvadrattest. Resultat: 1093 deltakere ble inkludert i studien. Flere oppga at de mottok informasjon om bekkenbunnstrening under svangerskapet og på barsel sammenlignet med etterkontrollen. Flertallet oppga at de mottok informasjon om hvorfor bekkenbunnstrening bør gjennomføres både i svangerskapet og på barsel, og få oppga at de mottok informasjon om bekkenbunnsrelaterte plager på etterkontrollen. De fleste oppga at informasjonen de mottok i svangerskaps- og barselomsorgen ikke var tilstrekkelig for å gjennomføre bekkenbunnstrening. Studiedeltakerne ivaretok sin bekkenbunn ved at de dro på etterkontroll og tilegnet seg kunnskap om bekkenbunnstrening fra andre enn helsepersonell. Få tok kontakt med helsepersonell for oppfølging av bekkenbunnsfunksjon etter etterkontrollen. Konklusjon: Studien understreker sammenhengen mellom informasjon om bekkenbunnstrening og oppfølging av bekkenbunnsfunksjon, og peker på en diskrepans mellom nasjonale retningslinjer og kvinners erfaringer av praksis.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33485
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJMO-3008
dc.subjectInformasjonen_US
dc.subjectOppfølgingen_US
dc.subjectBekkenbunnstreningen_US
dc.subjectSvangerskapen_US
dc.subjectBarselen_US
dc.subjectEtterkontrollen_US
dc.titleBekkenomsorg: Kvinners bekkenbunn fra svangerskap til etterkontroll - En tverrsnittstudieen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)