Show simple item record

dc.contributor.advisorKasper, Jurgen
dc.contributor.authorBenonisen, Trude Elin
dc.date.accessioned2024-05-10T05:33:17Z
dc.date.available2024-05-10T05:33:17Z
dc.date.issued2022-05-09en
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: Depresjon i svangerskap og barseltid rammer 10-15 % av kvinnene. En tredjedel av disse har symptomer allerede i svangerskapet. En depresjon i denne fasen er ikke bare utfordrende for mor, men kan også påvirke barnets utvikling, og i verste fall ha betydning for tilknytningen mellom mor og barn. Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler at jordmødre og fastleger bør identifisere gravide med risiko depresjon, men retningslinjene er uklare på hvordan dette skal gjøres. Hensikt: Studien undersøker hva jordmødre anser som viktig for å identifisere depresjon hos gravide. Metode: Studien har et kvalitativt design, og datamaterialet bygger på fire semistrukturerte dybdeintervju. Utvalget består av kommunejordmødre med minimum to års erfaring fra svangerskapsomsorgen. Analysen er inspirert av systematisk tekstkondensering. Resultat: Jordmødrene vektlegger å etablere en god relasjon og tillit i møtet med den gravide, for å kunne identifisere depresjon. Erfaring og kunnskap påvirker hvordan de går frem når de skal kartlegge og ivareta gravides psykiske helse. Jordmødrene bruker ulike metoder for å kartlegge. Tid, arbeidspress, tverrfaglig samarbeid, samt støtte i ledelsen er andre elementer som påvirker jordmødre når de tar opp temaet psykisk helse. I tillegg er støttesamtaler et element jordmødre anser som viktig i identifisering og oppfølging av depresjon. Konklusjon: Psykisk helse vektlegges av jordmødre i svangerskapsomsorgen. Jordmødre ser behov for at kartlegging og oppfølging settes i system. Studier med større utvalg bør gjennomføres for å kartlegge hva jordmødre vektlegger og har behov for ved identifisering av depresjon hos gravide. Nøkkelord: Jordmødre. Depresjon. Graviditet. Kvalitativ metode.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33498
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectPsykisk helsearbeiden_US
dc.titleHva anser jordmødre som viktig for å identifisere depresjon hos gravide?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)