Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsen, Malin Dahl
dc.contributor.authorBraham, Sharon Lea
dc.date.accessioned2024-05-10T06:28:56Z
dc.date.available2024-05-10T06:28:56Z
dc.date.issued2024-03-08
dc.description.abstractBakgrunn: Bakgrunn for studien baserer seg på hjemmefødsel sett fra et jordmorfaglig perspektiv, hvor den faglige vurderingen og erfaringen med hjemmefødsler er av interesse. Hensikt: Hensikten med studien er å sammenfatte litteraturen som omhandler jordmors erfaringer med hjemmefødsler. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmødre med hjemmefødsel? Metode: Systematisk litteraturstudie av 7 kvalitative forskningsartikler. Resultater: Jordmødre med erfaring fra hjemmefødsel mente det å føde hjemme hadde mange fordeler for kvinnene. Basert på det de fortalte, identifiserte vi dessuten fire hovedtema: jordmors faglige kompetanse, troen på den fysiologiske fødselsprosessen, faglig trygghet, og fødeomgivelsenes betydning. Selv om jordmødrenes erfaringer i hovedsak var positive, var de i tillegg bevisst på ansvaret sitt, og bevisst på at det kunne oppstå komplikasjoner. De tok hensyn til dette ved å tilegne seg kunnskap og forberede seg på akutte situasjoner. I tillegg løftet de frem problemer med manglende system og organisering for hjemmefødsler, og det at dette bidro til at privatpraktiserende jordmødre kunne erfare manglende kollegial støtte. Konklusjon: Jordmødre med erfaring fra hjemmefødsler verdsatte fordeler med hjemmefødsler høyt. De var faglig kompetente og følte seg trygge i situasjonen. Jordmødrene erfarte at både fødeomgivelsene og relasjonen til fødeparet spilte en betydelig rolle for den positive effekten av hjemmefødselen. Jordmødrene som erfarte manglende system med hjemmefødsler, hadde en opplevelse av utrygghet og profesjonell isolasjon når de praktiserte hjemmefødsler.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33500
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJMO-3008
dc.subjectJordmoren_US
dc.subjectErfaringen_US
dc.subjectHjemmefødsleren_US
dc.subjectFaglig kompetanseen_US
dc.subjectTryggheten_US
dc.subjectRelasjonen_US
dc.subjectNaturlig fødselen_US
dc.subjectFødeomgivelseren_US
dc.subjectKontinuiteten_US
dc.titleHjemmefødsel – En systematisk litteraturstudie av jordmors erfaringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)