Show simple item record

dc.contributor.advisorKitzmüller, Gabriele
dc.contributor.authorJohansen, Siw-Renate
dc.date.accessioned2024-05-14T16:54:18Z
dc.date.available2024-05-14T16:54:18Z
dc.date.issued2022-05-04
dc.description.abstract<p>Bakgrunn:. Mars 2020 ble verden rammet av en epidemi, Covid-19 pandemien førte til at en rekke land stengte ned og eldre ble bedt om å holde seg innendørs og unngå kontakt med andre, for å beskytte seg mot alvorlig sykdom og død. <p>Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å granske og sammenstille tidligere forskning som har sett på hvordan isolasjon og ensomhet under Covid-19 pandemien har påvirket den psykiske helsen til eldre. <p>Metode: Denne studien har tatt utgangspunkt i Aveyard (2019) sin metode for litteraturstudie med systematisk tilnærming. <p>Resultat: Funnene i studien viser at eldre har opplevd en økt påkjenning gjennom pandemien. Analysen har resultert i tre temaer med åtte undertema. Covid-19 pandemien og dens innvirkning på eldre Mentale og sosiale bekymringer etter «tvungen» isolasjon, Sosialt nettverk og deltagelse <p>Konklusjon: Covid-19 pandemien har medført en større belastning for eldre og økt isolasjon og ensomhet blant eldre. Eldre har opplevd en større påkjenning med økt smittefrykt, angst og depresjon. Eldre tilpasset seg endringen i hverdagen med å bruke sosiale medier for kommunikasjon og sosialisering.en_US
dc.description.abstract<p>Background: March 2020, many countries shut down and the elderly were asked to isolate to protect themselves from serious illness and death. This closure has raised concerns about how widespread social isolation and loneliness have affected the elderly´s mental and physical health. <p>Purpose: This thesis aims to examine and compile previous research that has studied how isolation and loneliness during the Covid-19 pandemic has affected the mental health of the elderly. <p>Method: This study is based on Aveyard (2019)'s method for literature study with a systematic approach. It includes eleven studies, six studies that use a qualitative method, three that use a quantitative method and two that use mixed methods. <p>Findings: The elderly experienced an increased burden through the pandemic. The analysis has resulted in three themes with eight sub-themes. The Covid-19 pandemic and its impact on the elderly, Mental and social worries after "forced" isolation, Social networking and participation <p>Conclusion: The Covid-19 pandemic has caused a greater strain on the elderly and brought increased social isolation and loneliness. Elderly people have experienced a greater strain with increased fear of infection, anxiety and depression. They have adapted to this routine change by using social media for communication and socialization.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33533
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectElderly, Covid-19 pandemic, depression, anxiety, loneliness, social isolation, stress and digital mediaen_US
dc.subjectEldre, Covid-19 pandemien, depresjon, angst, sosial isolasjon, ensomhet, stress og digitale medieren_US
dc.titleHvilken innvirkning hadde restriksjonene forbindelse med Covid-19 pandemien på eldres mentale helse og sosiale relasjoner? – en litteraturstudie med systematisk tilnærmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)