Show simple item record

dc.contributor.advisorEdholm, Eva-Stina
dc.contributor.authorHerud, Mari Jahren
dc.date.accessioned2024-05-21T07:48:50Z
dc.date.available2024-05-21T07:48:50Z
dc.date.issued2022-05-18
dc.description.abstractHos virveldyr med kjeve er αβ- eller γδ T-celler definert som de to hovedpopulasjonene av T-celler. Laksefamilien omfatter atlantisk laks og regnbueørret som er viktige arter i oppdrett. Oppdrett av disse artene avhenger av vaksiner for å kunne kultiveres på en bærekraftig måte. Dette har skapt økt interesse for å forstå mekanismene i adaptive immunresponser mot patogener og vaksiner, og derfor gjøres det en innsats for å sekvensere B-cellereseptorer og T-cellereseptorer (TR) i disse artene. På bakgrunn av dette er det grunnleggende at det foreligger et felles nomenklatur for TR-gener slik at det er mulig å gjøre videre dybdesekvensering for å analysere hvilke TR-gener som utnyttes. I denne oppgaven har vi kartlagt TRG-locus i atlantisk laks, og gjort den første rapporteringen av den genomiske organiseringen av TRG i regnbueørret. TRG har en annerledes organisering enn tidligere antatt, da TRG hos laksefisk er funnet lokalisert på ett locus, ikke på to ulike loci. Kartleggingen tyder også på at TRG-gener til en viss grad er konservert mellom atlantisk laks og regnbueørret. Atlantisk laks har syv konstante (C) regioner, og det er funnet at TRGC1, TRGC2, TRGC3 og TRGC5 uttrykkes i vevet. TRD/A-locuset i atlantisk laks er allerede kartlagt og de individuelle genene er analysert i henhold til IMGT sine regler og standarder. Det neste naturlige steget var dermed å analysere det generelle basaluttrykket av TRD gjennom dybdesekvensering. Dybdesekvenseringen viste at uttrykket av TRD skiller seg markant fra TRA ved at det her er svært skjevfordelt distribusjon av TRV og TRJ gener kombinert med delta. I sammenheng med dette er det gjort et innledende forsøk for å se på endringer i TRG-uttrykket etter infeksjon med Piscine Orthoreovirus (PRV). TRG-uttrykket ble målt fem og ti uker etter primærinfeksjon med PRV-3, PRV-2 og inaktivert PRV-1, som viste at TRG reguleres i milt. Deretter ble TRG-uttrykket målt fem uker etter at fisken ble smittet ved kohabitering med PRV-1-infisert fisk. Resultatene indikerte at i fisk som fikk primærinfeksjon med PRV-3, og sekundærinfeksjon med PRV-1 ble TRG-genuttrykket nedregulert i milt som kan tyde på at γδ T-celler er involvert i en beskyttende mekanisme.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33582
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBIO-3955
dc.subjectBIO-3955en_US
dc.titleγδ T-celler i atlantisk laks: Innsyn i γδ T-cellers roller i antivirale responser mot Piscine Orthoreovirus (PRV) oppnådd gjennom genomiske og molekylære analyseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)