Show simple item record

dc.contributor.advisorRosendahl, Karen
dc.contributor.advisorAvenarius, Derk
dc.contributor.authorWik, Ingvild Cappelen
dc.contributor.authorBjørklund, Ask Walthinsen
dc.date.accessioned2024-05-27T05:34:40Z
dc.date.available2024-05-27T05:34:40Z
dc.date.issued2022-05-25en
dc.description.abstractObjektiv: Dette er en retrospektiv kvalitetsstudie med formål å undersøke komplikasjonsfrekvens og risikofaktorer for komplikasjoner ved CT-veiledet lungebiopsi utført ved UNN Tromsø. Vi har også undersøkt diagnostisk treffsikkerhet ved prosedyren. Materiale og metode: Alle pasienter som hadde fått utført CT-veiledet lungebiopsi ved radiologisk avdeling, UNN Tromsø i løpet av perioden 17/11/2020 - 12/08/2021 ble identifisert via avdelingens PACS. ICW og AWB utførte søket, med søkeordene «CT biopsi lunge», «CT lab 7» og «CT lab 8». Ekskludert ble pasienter som fikk utført biopsi av andre thorax-nære strukturer / tumores og / eller der det ble benyttet ultralyd i tillegg til CT- veiledning. Informasjon vedrørende pasientenes alder, kjønn og underliggende sykdommer / medikasjon av betydning for en lungebiopsi, indikasjoner for lungebiopsien, lokalisasjon og størrelse av tumor, biopsi-tekniske forhold, samt komplikasjonsrate, type og behandling ble hentet fra RIS, PACS eller DIPS ved UNN. Kvalitetsstudien ble vurdert ikke fremleggingspliktig av REK-Nord (søknadsid 212651). Data ble registrert og analysert i SPSS ver.27. Resultater: 102 pasienter (57 kvinner) mellom 23 og 83 år, gjennomsnitt 69,3 år (SD 9,9 år) ble inkludert i studien. Ved histologisk prøve ga 95/102 (93,1%) biopsier sikker diagnose. Det oppsto 35 komplikasjoner hvorav ni behandlingstrengende, hos totalt 27 pasienter (26,5%). Den vanligste komplikasjonen var parenkymblødning >4 cm hos 14 pasienter (13,7%); av disse var alle selvbegrensende bortsett fra hos én pasient som fikk behandling med traneksamsyre. Pneumothorax oppsto hos ti pasienter (9,8%); av disse fikk seks pasienter behandling med pigtail-kateter og / eller thoraxdren (60,0% av alle pneumothorax-tilfellene; 5,9% av alle pasientene). Komplikasjonene medførte forlenget hospitalisering hos 9 / 27 (33,3%) pasienter (median 2 dager, spredning 1-7 dager). Lesjoner lokalisert i venstre lunge (p<0,001), økt avstand fra pleura til tumor (p=0,002), histologisk diagnose (p=0,015), lavere grad av lungekompresjon (høy kompresjonsratio mellom ende-areal / start-areal, p=0,010), økt prosedyretid (p=0,018) og bruk av spesialteknikker (p=0,042) var signifikant assosiert med økt forekomst av komplikasjoner. Lengre nåle- og prosedyretid, økt avstand pleura - lesjon og vinkel pleura - nål ≥80° var assosiert med økt forekomst av pneumothorax. Konklusjon: Vi har vist at CT-veiledet lungebiopsi ved UNN ga tilstrekkelig materiale for histologisk diagnose i de fleste prosedyrer, at komplikasjonsraten var relativt lav sammenlignet med andre studier og at forekomsten av komplikasjoner var assosiert med flere faktorer relatert til både tumor og til biopsi-teknikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33613
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectCT-veiledet lungebiopsien_US
dc.subjectRadiologien_US
dc.subjectIntervensjonsradiologien_US
dc.subjectLungebiopsien_US
dc.subjectKomplikasjonsfrekvensen_US
dc.subjectRisikofaktoreren_US
dc.titleCT-veiledet lungebiopsi ved radiologisk avdeling UNN: Komplikasjonsfrekvens og risikofaktorer for komplikasjoner. En retrospektiv kvalitetsstudie.en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)