Show simple item record

dc.contributor.advisorSundset, Monica
dc.contributor.authorGlad, Trine
dc.date.accessioned2011-05-27T08:47:18Z
dc.date.available2011-05-27T08:47:18Z
dc.date.issued2011-06-01
dc.description.abstractAmpicillin er et antibiotikum som har vært brukt i flere tiår, og det er mange bakterier på sykehus og andre helseinstitusjoner som har utviklet resistens mot dette legemiddelet. Bakteriene blir resistente ved selv å utvikle eller ta opp resistensgener. Vi vet lite om bakteriene utenfor sykehusmiljøene har resistensgener mot ampicillin. Kunnskap om resistensgener i miljø hvor det er lite menneskelig påvirkning kan si oss noe om hvorvidt antibiotikaresistens oppstår i disse miljøene og så spres til klinikken eller motsatt. Glad ville videre finne ut hvilke typer bakterier som finnes i tarmsystemet til arktiske dyr. Hun har også studert samspillet mellom bakterier i reinens vom og det naturlige antibiotikumet usninsyre som finnes i laven reinen spiser. For å undersøke forekomsten av ampicillinresistens ble det tatt avføringsprøver fra isbjørn på Svalbard og fra sel i Vestisen. I tillegg ble forekomsten av resistensgener i jord og sedimenter på Svalbard og i Troms undersøkt. Glad var mest interessert i et spesielt gen, blaTEM-genet, som gjør bakteriene i stand til å ødelegge ampicillin, og brukte molekylære teknikker for å lete etter dette genet. Studiene viste at det var svært lite av dette genet i disse miljøene. Isbjørnene hadde en lite variert bakterieflora. Den var hovedsakelig dominert av stavformede bakterier kalt klostridier som også dominerer blant menneskets tarmbakterier. Dette bekrefter tidligere resultater som viser at kjøttetende dyr har færre bakterier og et mindre mangfold av bakterier i fordøyelsessystemet. Kjøttetende dyr fordøyer proteiner og fett raskt sammenlignet med fiberfordøyelsen hos planteetende dyr. Dette forklarer den lave diversiteten av bakterier i isbjørnens tarm. Hos selene derimot var flesteparten av bakterien ukjente og har aldri tidligere vært beskrevet. Hun fant også bakterier i reinens vom som var resistente mot usninsyren som finnes i lav. Disse bakteriene kan være involvert i nedbryting av usninsyre sånn at reinen kan spise og fordøye lav som er giftig for de fleste andre dyr og mennesker.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractFor å undersøke forekomsten av ampicillinresistens ble det tatt avføringsprøver fra isbjørn på Svalbard og fra sel i Vestisen. I tillegg ble forekomsten av resistensgener i jord og sedimenter på Svalbard og i Troms undersøkt. Glad var mest interessert i et spesielt gen, blaTEM-genet, som gjør bakteriene i stand til å ødelegge ampicillin, og brukte molekylære teknikker for å lete etter dette genet. Studiene viste at det var svært lite av dette genet i disse miljøene. Isbjørnene hadde en lite variert bakterieflora. Den var hovedsakelig dominert av stavformede bakterier kalt klostridier som også dominerer blant menneskets tarmbakterier. Dette bekrefter tidligere resultater som viser at kjøttetende dyr har færre bakterier og et mindre mangfold av bakterier i fordøyelsessystemet. Kjøttetende dyr fordøyer proteiner og fett raskt sammenlignet med fiberfordøyelsen hos planteetende dyr. Dette forklarer den lave diversiteten av bakterier i isbjørnens tarm. Hos selene derimot var flesteparten av bakterien ukjente og har aldri tidligere vært beskrevet. Hun fant også bakterier i reinens vom som var resistente mot usninsyren som finnes i lav. Disse bakteriene kan være involvert i nedbryting av usninsyre sånn at reinen kan spise og fordøye lav som er giftig for de fleste andre dyr og mennesker.en
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd (Prosjekt 157861)en
dc.descriptionPapers number 1, 3 and 4 of the thesis are not available in Munin: <br/>1. Brusetti, L., T. Glad, S. Borin, P. Myren, A. Rizzi, P. J. Johnsen, P. Carter, D. Daffonchio and K. M. Nielsen:'Low prevalence of blaTEM genes in Arctic environments and agricultural soil and rhizosphere', Microbial Ecology in Health and Disease (2008), 20: 27-36. (Publisher's restriction) Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/08910600701838244>http://dx.doi.org/10.1080/08910600701838244</a> <br/>3. Glad T., V. F. Kristiansen, K. M. Nielsen, L. Brusetti, A.-D. Wright and M. A. Sundset:'Ecological characterisation of the colonic microbiota in Arctic and sub-Arctic seals', Microbial Ecology (2010), 60: 320-30. (Publisher's restrictions). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s00248-010-9690-x>http://dx.doi.org/10.1007/s00248-010-9690-x</a> <br/>4. Glad, T., P. Barboza, A. Kohn, R. I. Mackie, A.-D. Wright, L. Brusetti, S. D. Mathiesen and M. A. Sundset:'Effect of usnic acid, a natural antibiotic in lichens, on rumen microbial ecology and resistance in reindeer' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3369
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3092
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleAntimicrobial resistance and bacterial diversity in Arctic environmentsen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record