Show simple item record

dc.contributor.advisorFjelltun, Aud-Mari Sohini
dc.contributor.authorFottland, Anne Serine
dc.date.accessioned2011-06-23T07:08:47Z
dc.date.available2011-06-23T07:08:47Z
dc.date.issued2011-05-18
dc.description.abstractEn av de største utfordringene innenfor dagens eldreomsorg i Norge er knyttet til nødvendig kompetanse og mangelen på fagutdannet personell. Den varslede "eldrebølgen" vil øke disse utfordringene, og myndighetene ønsker å øke rekrutteringen, styrke kompetansen og sikre at ansatte innenfor eldreomsorgen har arenaer for veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling. Studier har vist at kompetanseheving i sykehjem ofte knyttes til deltagelse på eksterne kurs, fremfor å gjøre eksisterende individuell kunnskap om til kollektiv kompetanse gjennom daglig samarbeid og praksis. Denne studien bygger på hvordan 3 sykepleiere ansatt ved norske sykehjem opplever at de selv bidrar til kunnskapsutveksling i det daglige arbeidet og hvordan arbeidsgiver legger til rette for dette. Studien viste at sykepleierne var faglig engasjerte, og at kunnskapsutveksling gjennom samarbeid og samtaler med hjelpepleiere og ufaglærte var en viktig del av deres arbeidsdag. De arbeidet imidlertid sjelden sammen med andre sykepleiere, og var redde for å stagnere faglig. De ønsket å lære mer, og de poengterte behovet for et miljø med mulighet for faglige diskusjoner og refleksjon. Vaktskiftet og muntlig rapport ble vektlagt som et viktig faglig møtested, men korte vakter og planlagt lav bemanning i vaktskiftet begrenset den faglige nytten. Tilretteleggingen for kunnskapsutveksling i praksis var mangelfull, og var først og fremst knyttet til opplæringen av nyansatte.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3431
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3153
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKunnskapsutveksling i det daglige arbeidet - er det rom for dette i norske sykehjem?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)